Top 1000 คำภาษาไทย

 

1: นิดหน่อย2: ดีกว่านิดหน่อย3: จำนวนน้อย
4: ไม่กี่วัน5: ไม่กี่ชั่วโมง6: ไม่กี่นาที
7: ไม่กี่เดือน8: ไม่กี่วินาที9: ไม่กี่อาทิตย์
10: ไม่กี่ปี11: เล็กน้อย12: กระโน้น
13: มาก14: มากมาย15: นาทีที่แล้ว
16: หนึ่งเดือนก่อน17: จำนวนของ18: พายุฝนฟ้าคะนองกำลังกลิ้งเข้า
19: สัปดาห์ที่ผ่านมา20: เมื่อปีก่อน21: Am
22: ผงะ23: ลูกคิด24: ละทิ้ง
25: ถูกปล่อยปละละเลย26: การละทิ้ง27: ถ่อมตัว
28: การถ่อมตัว29: เจื่อน30: บรรเทา
31: การลด32: หัวหน้านางชี33: วัด
34: เจ้าอาวาส35: ย่อ36: ตัวย่อ
37: สละราชสมบัติ38: การสละราชสมบัติ39: ท้อง
40: เกี่ยวกับท้อง41: ลักพาตัว42: การลักพาตัว
43: เตียง44: ความผิดปกติ45: ยุยง
46: สนับสนุน47: การระงับชั่วคราว48: เกลียดชัง
49: ความเกลียดชัง50: น่ารังเกียจ51: ยึดถือ
52: ตลอดกาล53: ความสามารถ54: น่าสังเวช
55: อย่างน่าเวทนา56: สละ57: สว่าง
58: สามารถ59: การชำระล้าง60: ด้วยความสามารถ
61: ผิดปกติ62: อย่างผิดปกติ63: บนเรือ
64: ที่พัก65: ยกเลิก66: โมฆะกรรม
67: การยกเลิก68: ทาส69: อย่างน่าเกลียด
70: รังเกียจ71: สิ่งที่น่ารังเกียจ72: พื้นเมือง
73: มิลักขะ74: ทำแท้ง75: Abortifacient
76: การแท้ง77: ไม่สำเร็จ78: ดาษดื่น
79: ที่อุดมไปด้วย80: เกี่ยวกับ81: ประมาณ 10 นาที
82: ประมาณ 5 นิ้ว83: ประมาณ 5 กิโลเมตร84: ประมาณ 5 ปีแสง
85: ประมาณ 5 ไมล์86: ประมาณหนึ่งปี87: เกี่ยวกับใบหน้า
88: เกี่ยวกับการเปิด89: ข้างบน90: เหนือค่าเฉลี่ย
91: ดังกล่าวข้างต้น92: ยันต์รูปสามเหลี่ยม93: รอยขีดข่วน
94: คม95: ทัน96: ทำให้น้อยลง
97: การย่อ98: ในต่างประเทศ99: ทันทีทันใด
100: อย่างฉับพลัน101: ความฉับพลัน102: ฝี
103: พิกัด104: หนี105: Abseil
106: ขาด107: ผู้ที่ขาดไป108: ์อย่างเลื่อนลอย
109: Absinthe110: แน่นอน111: อย่างแน่นอน
112: จำเป็นอย่างยิ่ง113: ไม่ได้อย่างแน่นอน114: การอภัยโทษ
115: ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราชย์116: ให้อภัย117: ซึมซับ
118: ดูดซึม119: ที่หมกมุ่น120: การดูดซับ
121: การดูดซึม122: ละเว้น123: พอประมาณ
124: การงดออกเสียง125: การละเว้น126: ผู้ไม่ดื่มสุรา
127: นามธรรม128: แนวคิดรวบยอด129: ใจลอย
130: ด่อม131: สิ่งที่เป็นนามธรรม132: ลึกซึ้ง
133: บ้าบอคอแตก134: ความไร้สาระ135: อย่างไร้เหตุผล
136: อาบูดาบี137: อาบูจา138: ความอุดมสมบูรณ์
139: อุดมสมบูรณ์140: พรืด141: การละเมิด
142: ใช้ยาเสพติด143: การใช้อำนาจ144: การเหยียดหยาม
145: ปากหมา146: อย่างที่ถูกปรามาส147: จด
148: สุดซึ้ง149: เหว150: Abyssinian
151: กระถิน152: สถาบันการศึกษา153: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
154: อาชีพทางวิชาการ155: วงการวิชาการ156: ชุมชนวิชาการ
157: อภิปรายทางวิชาการ158: ระเบียบวินัยทางวิชาการ159: วาทกรรมทางวิชาการ
160: วารสารวิชาการ161: ชีวิตทางวิชาการ162: ผลการเรียน
163: การวิจัยทางวิชาการ164: ทักษะทางวิชาการ165: การศึกษาทางวิชาการ
166: ความสำเร็จทางวิชาการ167: งานวิชาการ168: โลกวิชาการ
169: การเขียนเชิงวิชาการ170: ปีการศึกษา171: ในทางวิชา
172: สถานศึกษา173: ยอม174: เร่ง
175: เร่งความเร็ว176: การเร่งความเร็ว177: คันเร่ง
178: สำเนียง179: เน้นเสียง180: ยอมรับ
181: ยอมรับความท้าทาย182: ยอมรับความพ่ายแพ้183: ยอมรับคำขอโทษ
184: ยอมรับข้อโต้แย้ง185: ยอมรับคำเชิญ186: ยอมรับความรับผิดชอบ
187: ยอมรับข้อตกลง188: ยอมรับได้189: พฤติกรรมที่ยอมรับได้
190: มาตรฐานที่ยอมรับได้191: การยอมรับ192: ได้รับการยอมรับ
193: ข้อเสนอที่ยอมรับ194: ทางเข้า195: สามารถเข้าถึงได้
196: การครอบครอง197: Accessorize198: อุปกรณ์
199: อุบัติเหตุ200: โดยบังเอิญ201: ความตายโดยบังเอิญ
202: โดยไม่ตั้งใจ203: เสียงไชโยโห่ร้อง204: ที่ได้รับรางวัล
205: Acclimate206: ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่207: การได้รับเกียรติ
208: อำนวยความสะดวก209: อาศัย210: คลอเสียง
211: ผู้เล่นดนตรีคลอเสียง212: มากับ213: ผู้สมคบ
214: ทำให้สำเร็จ215: คล่องแคล่ว216: ประสบความสำเร็จ
217: ความสำเร็จ218: สอดคล้อง219: ตาม
220: ซึ่งสอดคล้องกัน221: หีบเพลง222: ทักทาย
223: บัญชี224: การรับผิดชอบ225: รับผิดชอบ
226: การทำบัญชี227: นักบัญชี228: การบัญชี
229: อักกรา230: รับรอง231: ได้รับการรับรอง
232: พอก233: การเพิ่ม234: เพิ่มมากขึ้น
235: เก็บสะสม236: สะสม237: การเก็บสะสม
238: ขุม239: ความถูกต้อง240: ถูกต้อง
241: การประเมินที่ถูกต้อง242: คำอธิบายที่ถูกต้อง243: ข้อมูลที่ถูกต้อง
244: การวัดที่ถูกต้อง245: ภาพที่ถูกต้อง246: บันทึกที่ถูกต้อง
247: แม่นยำ248: การกล่าวหา249: กล่าวโทษ
250: ผู้ถูกกล่าวหา251: โจทก์252: ที่กล่าวหา
253: เคยชิน254: คุ้นเคย255: คนเก่ง
256: อะซิเตท257: อะซิติก258: อะเซทิลีน
259: ปวด260: ปวดเมื่อยและปวด261: บรรลุ
262: บรรลุเป้าหมาย263: บรรลุผล264: บรรลุวัตถุประสงค์
265: บรรลุระดับ266: ได้บันทึก267: น่าปวดหัว
268: กรด269: ความเป็นกรด270: รับทราบ
271: การรับทราบ272: จุดสุดยอด273: สิว
274: สาวก275: ลูกโอ๊ก276: อะคูสติก
277: เสียง278: รู้จัก279: คนรู้จัก
280: ความสนิทสนม281: โอนอ่อน282: ได้รับ
283: ได้รับความรู้284: ที่ได้มา285: ความรู้ที่ได้รับ
286: การได้มา287: การแสวงหา288: การเข้าซื้อกิจการ
289: ชำระหนี้290: การพ้นผิด291: พ้นผิด
292: เอเคอร์293: พื้นที่เพาะปลูก294: ฉุน
295: แหลมคม296: ความแหลมคม297: นักกายกรรม
298: กายกรรม299: อักษรย่อ300: เมืองโบราน
301: ข้าม302: ทั่วบอร์ด303: โคลงกระทู้
304: สังเคราะห์305: การกระทำ306: ทำตัวน่าสงสัย
307: การแสดง308: หนังต่อสู้309: แผนปฏิบัติการ
310: กระตุ้น311: การกระตุ้น312: สารออกฤทธิ์
313: การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน314: สมาชิกที่ใช้งานอยู่315: ผู้เข้าร่วมงาน
316: การมีส่วนร่วม317: บทบาทที่มีบทบาท318: ภูเขาไฟที่ใช้งานอยู่
319: อย่างกระตือรือร้น320: มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน321: กิจกรรม
322: นักแสดงชาย323: นักแสดงหญิง324: ที่จริง
325: ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง326: ความเป็นจริง327: Actualization
328: แท้จริง329: ผู้ชำนา ณ การหาสถิติเกี่ยวกับการประกันภัย330: ปลุกเร้า
331: ความเฉียบแหลม332: การกดจุด333: การฝังเข็ม
334: ฝังเข็ม335: รุนแรง336: อย่างรุนแรง
337: เฉียบแหลม338: ความมีไหวพริบ339: การโฆษณา
340: พูดกลอนสด341: สุภาษิต342: ยืนกราน
343: ใจแข็ง344: ปรับ345: ปรับตัวได้
346: การปรับตัว347: เหมาะ348: อะแดปเตอร์
349: เพิ่ม350: เพิ่มข้อมูล351: เพิ่มเข้าไป
352: ที่เพิ่ม353: เพิ่มประโยชน์354: เพิ่มมูลค่า
355: ภาคผนวก356: งูพิษ357: ผู้เสพติด
358: ติดยาเสพติด359: เสพติด360: แอดดิสอาบาบา
361: เพิ่มเติม362: ประโยชน์เพิ่มเติม363: อาร์กิวเมนต์เพิ่มเติม
364: ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม365: ปัจจัยเพิ่มเติม366: รายได้เพิ่มเติม
367: ข้อมูลเพิ่มเติม368: ปัญหาเพิ่มเติม369: แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
370: การสนับสนุนเพิ่มเติม371: สารเติมแต่ง372: สับสน
373: สมองกลวง374: ที่อยู่375: แก้ไขปัญหา
376: ตั้งคำถาม377: จ่าหน้า378: ผู้รับจดหมาย
379: ยกตัวอย่าง380: มะเร็งของต่อม381: Adenoma
382: เก่ง383: เพียงพอ384: อย่างเพียงพอ
385: ยึดมั่น386: การยึดมั่น387: สานุศิษย์
388: ความศรัทธา389: ติดแน่น390: ลาก่อน
391: ติดกัน392: คำคุณศัพท์393: ติด
394: เลื่อน395: การเลื่อน396: ตัดสิน
397: เสริม398: ให้คำสัตย์399: การปรับ
400: นายทหารคนสนิท401: จัดการ402: การบริหาร
403: ผู้บริหาร404: โบแดง405: ชื่นชม
406: พลเรือเอก407: กระทรวงทหารเรือ408: สิ่งที่น่าชมเชย
409: ชม410: แฟน411: ที่เลื่อมใส
412: อนุญาตได้413: การรับเข้า414: ที่ยอมรับ
415: ส่วนผสม416: ตักเตือน417: การตักเตือน
418: ความกังวลใจ419: อะโดบี420: วัยรุ่น
421: นำมาใช้422: ยอมรับขั้นตอน423: นำสไตล์
424: ใช้แนวทาง425: บุญธรรม426: แผนบุญธรรม
427: นโยบายที่นำมาใช้428: ขั้นตอนการรับรอง429: การนำมาใช้
430: พ่อแม่บุญธรรม431: น่ารัก432: ความรัก
433: รัก434: เธซเน435: ผู้นิยม
436: ที่รัก437: ประดับ438: เครื่องประดับ
439: ตื่นเต้น440: ไม่มีจุดหมาย441: ชำนาญ
442: การประจบสอพลอ443: Adulatory444: ผู้ใหญ่
445: ปลอมปน446: ชู้447: หญิงที่นอกใจสามี
448: เป็นชู้449: การผิดประเวณี450: วุฒิ
451: ความก้าวหน้า452: สูง453: เศรษฐกิจขั้นสูง
454: เทคโนโลยีขั้นสูง455: ความได้เปรียบ456: ได้เปรียบ
457: การกำเนิด458: บังเอิญ459: การผจญภัย
460: การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย461: การเดินทางผจญภัย462: นักผจญภัย
463: ผู้หญิงผจญภัย464: ชอบผจญภัย465: คำวิเศษณ์
466: เกี่ยวกับกริยาวิเศษณ์467: ฝ่ายตรงข้าม468: ตรงข้าม
469: อาการไม่พึงประสงค์470: ผลข้างเคียง471: กระทบ
472: ส่งผลกระทบต่อ473: ความทุกข์ยาก474: อ้างอิง
475: โฆษณา476: ผู้ลงโฆษณา477: คำแนะนำ
478: ความสมควร479: สมควร480: แนะนำ
481: ที่ปรึกษา482: การให้คำแนะนำ483: บริการให้คำปรึกษา
484: ทนาย485: Adz486: ใบมีด
487: กัลป์488: ผึ่งลม489: สายอากาศ
490: สนามบิน491: อากาศพลศาสตร์492: Aerodynamically
493: เครื่องบิน494: ละอองในอากาศ495: การบินและอวกาศ
496: ผู้รักความงาม497: สุนทรียะ498: สุนทรียศาสตร์
499: แต่ไกล500: Affably501: เรื่อง
502: มีผลต่อ503: ส่งผลต่อการพัฒนา504: ส่งผลต่อผลลัพธ์
505: ผลกระทบ506: ที่รักใคร่507: ด้วยความรัก
508: คำเบิกความ509: เข้าร่วม510: การติดต่อ
511: ความเป็นพี่น้องกัน512: ยืนยัน513: การยืนยัน
514: ซึ่งยืนยัน515: ทำให้เดือดร้อน516: ความทุกข์
517: ความมั่งคั่ง518: ร่ำรวย519: จ่าย
520: ราคาไม่แพง521: การทะเลาะวิวาท522: ดูหมิ่น
523: อัฟกานิสถาน524: ไฟไหม้525: ลุกเป็นไฟ
526: ลอยไป527: เคลื่อนไหว528: แต่ก่อน
529: ดังกล่าว530: เกรงกลัว531: อีกครั้ง
532: แอฟริกา533: แอฟริกัน534: แอฟริกันอเมริกัน
535: ไปทางท้ายเรือ536: หลังจาก537: หลังจากที่คุณ
538: ผลพวง539: ชีวิตภายหลังมรณะ540: ควันหลง
541: ตอนบ่าย542: ค้างอยู่ในคอ543: คำอธิบายเพิ่มเติม
544: ภายหลัง545: ต่อต้าน546: ผิดกฎหมาย
547: อ้าปากกว้าง548: หินโมรา549: ดอกโคม
550: อายุ551: มีอายุ552: อมตะ
553: หน่วยงาน554: ระเบียบวาระการประชุม555: ตัวแทน
556: การรวมตัวกัน557: ที่เกาะติด558: Aggrandise
559: การขยาย560: แผ่อำนาจ561: ซ้ำเติม
562: กำเริบ563: การทำให้รุนแรงขึ้น564: สรุป
565: ที่รวบรวม566: การรวมตัว567: Aggress
568: การรุกราน569: ก้าวร้าว570: อุกอาจ
571: ผู้รุกราน572: โศกเศร้า573: ตกตะลึง
574: เปรียว575: ความว่องไว576: ริ้วรอย
577: ปั่นหัว578: การก่อกวน579: ผู้ก่อการจลาจล
580: อิ่มเอิบ581: ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า582: มาแล้ว
583: อยากรู้อยากเห็น584: Agonal585: ทนทุกข์ทรมาน
586: ทุกข์ทรมาน587: ความทุกข์ทรมาน588: อาทิเช่น
589: สันโดษ590: เกี่ยวกับที่ดิน591: ตกลง
592: น่าพอใจ593: ตกลงกันไว้594: วันที่ที่ตกลงกันไว้
595: ข้อตกลงที่ตกลงกันไว้596: ตกลงเงื่อนไข597: ข้อตกลง
598: การเกษตร599: เกษตรกร600: บนพื้นดิน
601: ไข้มาลาเรีย602: อา603: ล่วงหน้า
604: เสียงเรียก605: ช่วยเหลือ606: เสนาธิการ
607: องครักษ์608: การช่วยงาน609: เอดส์
610: ลำบาก611: ไม่สบาย612: โรค
613: จุดมุ่งหมาย614: การเล็ง615: จับจด
616: โต๋เต๋617: อากาศ618: ถุงลมนิรภัย
619: เตียงแอร์620: เครื่องปรับอากาศ621: กองทัพอากาศ
622: ปืนลม623: ช่องทางอากาศ624: คุณภาพอากาศ
625: การโจมตีทางอากาศ626: พู่กัน627: แอร์บัส
628: อากาศยาน629: ลูกเรือ630: ตั๋วเครื่องบิน
631: การขนส่งทางอากาศ632: สายการบิน633: เครื่องบินโดยสาร
634: นักบิน635: เรือเหาะ636: น่านฟ้า
637: Airwoman638: โปร่ง639: ทางเดินระหว่างที่นั่ง
640: แง้ม641: เท้าสะเอว642: คล้ายกัน
643: เศวตศิลา644: ความกระตือรือร้น645: สัญญาณเตือนภัย
646: นาฬิกาปลุก647: ตระหนก648: น่ากลัว
649: บุคคลที่ก่อให้เกิดความตื่นตกใจ650: อนิจจา651: แอลเบเนีย
652: นกทะแลชนิทใหญ่653: แม้ว่า654: คนเผือก
655: อัลบั้ม656: ไข่ขาว657: นักเล่นแร่แปรธาตุ
658: การเล่นแร่แปรธาตุ659: แอลกอฮอล์660: มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
661: พิษสุราเรื้อรัง662: ซุ้มไม้663: ลดีไฮด์
664: ต้นไม้ชนิดหนึ่ง665: เทศมนตรี666: Alderwoman
667: เบียร์668: เตือนภัย669: การเตรียมพร้อม
670: หญ้าชนิตหนึ่ง671: ตะไคร่น้ำ672: พีชคณิต
673: แอลจีเรีย674: ชาวแอลจีเรีย675: แอลเจียร์
676: ขั้นตอนวิธี677: นามแฝง678: ข้อแก้ตัว
679: มนุษย์ต่างดาว680: โอน681: การโอนเงิน
682: ลุก683: เป็นเส้นตรง684: การวางแนว
685: เหมือนกัน686: การเลี้ยงดู687: เกี่ยวกับอาหาร
688: ค่าเลี้ยงดู689: มีชีวิตอยู่690: ด่าง
691: เป็นด่าง692: ทั้งหมด693: ทุกบ่าย
694: คนเดียว695: ตลอดมา696: ทั้งวัน
697: ตลอดวัน698: ทั้งหมดในทุก699: ทุกเช้า
700: ทั้งคืน701: ตลอดทั้งคืน702: ทั่ว
703: เอาล่ะ704: ดีที่สุด705: เหมือนกันทั้งหมด
706: ตลอดเวลา707: รอบ ๆ708: ทั้งหมดนาน
709: ทั้งหมดในอย่างเดียว710: ทุกรอบ711: ทั้งหมดกลม
712: ข้อกล่าวหา713: กล่าวหา714: ถูกกล่าวหา
715: นัยว่า716: ความจงรักภักดี717: เป็นเชิงเปรียบเทียบ
718: Allegorically719: ชาดก720: แพ้
721: ภูมิแพ้722: โรคภูมิแพ้723: ซอย
724: ตรอก725: พันธมิตร726: เป็นพันธมิตรกัน
727: จระเข้728: จัดสรร729: จัดสรรทรัพยากร
730: การจัดสรร731: เจียด732: ส่วนแบ่ง
733: อนุญาต734: อนุญาตให้เข้าถึง735: ให้ฉันแนะนำ
736: ให้ฉันนำเสนอ737: เบี้ยเลี้ยง738: ได้รับอนุญาต
739: โลหะผสม740: เจรื่องเทศชนิดหนึ่ง741: พาดพิงถึง
742: จูงใจ743: สิ่งยั่วยุ744: มีเสน่ห์
745: การพาดพิง746: มีนัยพาดพิง747: ลุ่มน้ำ
748: ดินทรายซึ่งถูกน้ำพัดพามาจมที่สองฟากแม่น้ำ749: ปูม750: ยิ่งใหญ่
751: อัลมอนด์752: นักสังคมสงเคราะห์753: เกือบจะ
754: เกือบจะแน่นอน755: เกือบแน่นอน756: เกือบเหมือนกัน
757: ทาน758: โรงทาน759: สูงขึ้น
760: คู่ขนาน761: ห่าง762: การปลีกตัว
763: ดัง764: สัตว์ขนยาวในอเมริกาคล้ายแกะ765: แอลฟา
766: ตัวอักษร767: ตามตัวอักษร768: ลำดับตัวอักษร
769: เรียงตามลำดับอักษร770: อัลไพน์771: แล้ว
772: ไม่เป็นไร773: สุนัขใหญ่พันธุ์หนึ่ง774: ด้วย
775: ยังวิ่ง776: แท่นบูชา777: แก้ไข
778: การเปลี่ยนแปลง779: การทะเลาะ780: สลับกัน
781: การสลับกัน782: ทางเลือก783: วิธีการอื่น
784: พลังงานทดแทน785: รูปแบบอื่น786: การตีความทางเลือก
787: ทางเลือกอื่น788: การแพทย์ทางเลือก789: แบบจำลองทางเลือก
790: แหล่งอื่น791: กลยุทธ์ทางเลือก792: มุมมองทางเลือก
793: อีกทางเลือกหนึ่ง794: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ795: Althea
796: เครื่องวัดระยะสูง797: ระดับความสูง798: อัลโต
799: โดยสิ้นเชิง800: ความบริสุทธิ์ใจ801: ซึ่งเห็นแก่ผู้อื่น
802: อลูมิเนียม803: ศิษย์เก่า804: เสมอ
805: ฉันออกเสียงมันถูกต้องหรือไม่?806: สิ่งผสมกัน807: ผสม
808: การรวม809: เลขานุการประจำตัว810: ไม้จำพวกมะเขือพวง
811: มือสมัครเล่น812: เจ้าชู้813: ตะลึงพรึงเพริด
814: ประหลาดใจ815: ความประหลาดใจ816: น่าอัศจรรย์
817: ที่น่าอัศจรรย์ใจ818: อเมซอน819: ทูต
820: สีเหลืองอำพัน821: บรรยากาศ822: ล้อมรอบ
823: ความคลุมเครือ824: คลุมเครือ825: มีเลศนัย
826: ความทะเยอทะยาน827: ทะเยอทะยาน828: แผนความทะเยอทะยาน
829: โปรแกรมความทะเยอทะยาน830: โครงการที่มีความทะเยอทะยาน831: ความสับสน
832: เดินทอดน่อง833: อาหารทิพย์834: รถพยาบาล
835: Ambulate836: ซุ่มทำร้าย837: ที่ซุ่ม
838: อะมีบา839: ผดุง840: การเยียวยา
841: สาธุ842: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม843: การแก้ไข
844: การชดเชย845: ความดี846: สหรัฐอเมริกา
847: อเมริกัน848: ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน849: Americana
850: การนิยมสหรัฐอเมริกา851: ทำให้เหมือนอเมริกัน852: พลอยสีม่วง
853: อัมฮาริค854: Amiability855: มีอัธยาศัยดี
856: สุภาพ857: อัธยาศัยไมตรี858: เป็นมิตร
859: กันเอง860: ท่ามกลาง861: มิตรภาพ
862: อัมมาน863: สารแอมโมเนีย864: แอมโมเนียม
865: กระสุน866: นิรโทษกรรม867: ในหมู่
868: เกี่ยวกับความรัก869: ไม่มีรูปร่าง870: จำนวน
871: กระแสไฟ872: ยาบ้า873: สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
874: สะเทินน้ำสะเทินบก875: อัฒจันทร์876: กว้างขวาง
877: หลักฐานเพียงพอ878: โอกาสที่กว้างขวาง879: เครื่องขยายเสียง
880: ขยาย881: ความกว้าง882: อย่างพอเพียง
883: หลอดเข็มฉีดยา884: ตัดแขนขา885: การตัดแขนขา
886: อัมสเตอร์ดัม887: เครื่องราง888: เป็นที่ชอบใจ
889: ขบขัน890: มหรสพ891: น่าขบขัน
892: ชั่วโมงที่ผ่านมา893: ความผิดสมัย894: ที่คลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
895: ยาชา896: หม้อที่ให้ยาสลบ897: ทำให้หมดความรู้สึก
898: แอนนาแกรม899: ความรู้สึกเจ็บปวด900: ยาแก้ปวด
901: อนาล็อก902: คล้ายคลึง903: การเปรียบเทียบ
904: วิเคราะห์905: การวิเคราะห์906: นักวิเคราะห์
907: วิธีการวิเคราะห์908: เครื่องมือวิเคราะห์909: ผู้นิยมอนาธิปไตย
910: อนาธิปไตย911: คำสาปแช่ง912: เกี่ยวกับกายวิภาค
913: นักกายวิภาคศาสตร์914: กายวิภาคศาสตร์915: บรรพบุรุษ
916: สมอ917: ที่ทอดสมอ918: กุ้งเคย
919: โบราณ920: ศิลปะโบราณ921: เมืองโบราณ
922: และ923: และอื่น ๆ924: ดาลูเซีย
925: อันดาลูเชีย926: ดนตรีช้า927: แอนดีส
928: อันดอร์รา929: อันดอร์ราลาเวลลา930: แอนโดรเจน
931: หุ่นยนต์932: บุรุษ933: หลักฐาน
934: เกร็ดพงศาวดาร935: ดอกไม้ชนิดหนึ่ง936: วิสัญญีวิทยา
937: ใหม่938: นางฟ้า939: เทพแห่งความตาย
940: ดีงาม941: ความโกรธ942: มุม
943: คนตกปลา944: ทำให้เหมือนชาวอังกฤษ945: แองโกลอเมริกัน
946: ชนชาติเยอรมันที่เข้ามา947: แองโกลา948: ผ้าสักหลาดขนแพะ
949: แพะ Angora950: อย่างโกรธ951: โกรธ
952: ความปวดร้าว953: Anguished954: เชิงมุม
955: สัตว์956: การดูแลสัตว์957: Animalism
958: มีชีวิต959: มีชีวิตชีวา960: ภาพเคลื่อนไหว
961: อะนิเมะ962: ลัทธิที่ถือว่าชีวิตเกิดขึ้นเพราะวิญญาณ963: ผู้่ถือว่าชีวิตเกิดขึ้นเพราะวิญญาณ
964: นับถือผี965: ความเป็นปรปักษ์966: อังการา
967: ข้อเท้า968: กำไลข้อเท้า969: การผนวก
970: ผนวก971: ทำลาย972: การทำลายล้าง
973: วันครบรอบ974: อธิบาย975: คำอธิบายประกอบ
976: Annotator977: ประกาศ978: ประกาศการตัดสินใจ
979: การประกาศ980: ผู้ประกาศข่าว981: รบกวน
982: ความน่ารำคาญ983: รำคาญ984: น่ารำคาญ
985: ประจำปี986: ต่อปี987: การประชุมประจำปี
988: งานประจำปี989: รายได้ต่อปี990: ประชุมประจำปี
991: อัตรารายปี992: รายงานประจำปี993: ประเมินผลประจำปี
994: ยอดขายรายปี995: การแสดงประจำปี996: ประกอบการประจำปี
997: เป็นประจำทุกปี998: เงินปี999: ขั้วบวก
1000: บรรเทาความเจ็บปวย