แปลของ "บ ดาเปสต " ภาษาโรมาเนีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

JBBBBu
และ
B şi B?
.อ, .ใ ก น, . านนอก, . ดซ .แคท เร ย, . วใต ตม...
Tarfa, Bastard, Pipita, Lupta, Bordel, Bacterie, Faliment...
. วช ำน ำข น, . ดเน า!
Bum, Mila, lupta!
... อ ...
Lab...
อ. ท ทำเอาแม ผมผวาเหม อนก น
Y. B.
อ. แล วเราก ได ล กร กของเรา
Y. B. Astfel am făcut un bebeluş.
อ. ขอค ณคร
Y. B. Vă mulţumim.
ส..ม.
Arată bine...
ผมม น ดก .เกเ
Da. Am o întâlnire de afaceri la Gable Enterprises.
.ก.เพล ย พ ดคร
Domnule Paley...
ช.ว..?
Un ghinionist irecuperabil.
เล กงานจะแวะไป .โรกเกอร
Voi trece pe la o agenţie bursieră mai întâi.
ว และ
V şi B.
และ โย ว า
A luat cuvîntul şi a zis
()รรดาพระโอวาทของพระองค ประหลาดน ก เพราะฉะน นจ ตใจของข าพระองค จ งร กษาไว
Învăţăturile Tale sînt minunate de aceea le păzeşte sufletul meu.
อ. ส งประด ษฐ น เป นส วนผสมของว นเซ ร ฟและสก คร
Y. B. Acesta constituie combinaţie de windsurfing şi schiat.
พวก .ก.จะเอาต วเล อก
Editorii aduc opţiuni pentru poză şi Miranda alege.
ทางน ไป .ก. ค ณร ..
Să mergem la încartiruirea dvs.
เอาให .ก. ว าคราวหน าห ดเช คแหล งภาพาง
Ce faci, Peter? Aratăi asta editorul tău.
เราให ล ฟว งสต น แฝงอย ใน .ช ฟเฟ ล
E periculos.
โฮเชยา ฮาน นยาห ห ส ช
Hosea, Hanania, Haşub,
อ. พล งงานลม พล งงานแสงอาท ตย เราค ยเร องน ก นเยอะเลย
Y. B. Aşadar, energia eoliană, energia solară, aveam multe de discutat.
.ประก นภ ย จะจ ายเป น3เท า
daca X e mai putin decat costul unei retrageri,... ..nu o facem.
ม คำไหนด ๆท ข นต นด วย ต ว B(. ) างม ยล ะคะ?
Exista ceva bun care sa inceapa cu litera b?
แค อยากอกว าผมร ว าม นเป นย งไงท ต องเป น ช.ว.
Să zicem că ştiu ce înseamnă să fii UGI. UGI?
อะไรทำให ค ณค ดว าฉ นเป น ช.ว.. แค เพราะว าฉ นโปรยเกล อเม อก นะเหรอ
Pentru că am vărsat sarea în cafenea? PROASPĂT VOPSIT
หล อนเป น .ก.ร หารของร นเวย และหล อนเป นตำนานด วย
E editorulşef al revistei Runway, şi o legendă.
จะได เจอก พวก .ก.และน กเข ยน จากน ตยสารด งๆท กเล ม
Va cunoaşte editori şi scriitori de la fiecare revistă importantă.
ออร ทซ (.ท องเท ยวออนไลน ) น ะส เพ อน ทำเราแย เลย
Ne omoară firmele mari de turism.
โย ถ อมต ว ลง และ พระ เยโฮ วาห ตร ส ก โย ว า
Domnul, a vorbit lui Iov, şi a zis
โย สารภาพ ต อ พระเจ า แล ว โย ท ล พระ เยโฮ วาห ว า
Iov a răspuns Domnului, şi a zis
ไม ม เขาไม ได อกว า ต เขากล าวว า ชก ม ความแตกต างเป น
Nu, na zis pălmuit . A zis pocnit . E o diferentă.
เอ ฟจะให แจ กล น ฟอลเล ต เป น .ก.ของร นเวย
Irv o face pe Jacqueline redactorşef la Runway.
ร นเวย ฉ อเมร ก น... ตอนท แจ กล น ฟอลเล ต เป น .ก.คนใหม
Pentru felul în care va arăta Runwayul american, atunci când Jacqueline Follet va fi noul editor.
ออกเส ยง เป น แทน ว ใหนลองส ค อ อคตา โอ
Ca şi cum ai spune şi 'V' şi 'B' în acelaşi timp..
โย เซ ฟก พา ยา โค ดา ของ ท าน เข าเฝ าฟาโรห ยา โค ก ถวายพระพร แก ฟาโรห
Iosif a adus pe tatăl său Iacov, şi l a înfăţişat înaintea lui Faraon. Şi Iacov a binecuvîntat pe Faraon.
ยา ช คน ครอคร ว ยา ช ช ม โร น คน ครอคร ว ช ม โร น
din Iaşub, familia Iaşubiţilor din Şimron, familia Şimroniţilor.
ความ จร งใจ ของ โย และ โย ได กล าว กลอน ภาษ ต ของ ตน อ ก ว า
Iov a luat din nou cuvîntul, a vorbit în pilde, şi a zis
คนเลานาห คน ฮา กาาห คน อ ก ข
fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub,
ท อา นาโธท โน อา นา น ยาห
la Anatot, la Nob, la Hanania,
แล ว โย ท ล ตอ พระ เยโฮ วาห ว า
Iov a răspuns Domnului, şi a zis
และถ าค ณไม ใช คนๆ น น... ค ณย งเอาการอรม 6 เด อนน ไปใช ก .โรกเกอร ท อ นก ไม ได
Şi dacă nu erai acel tip nici măcar nu te puteai înscrie la cele şase luni de instruire pentru un alt brokeraj.
รายช อด ไซเนอร ช างภาพ .ก. น กเข ยน นางแ... ท ถ กค นพและฟ มฟ กโดยฉ น... ท ส ญญาว าจะตามฉ นไป
Lista creatorilor de modă, a fotografilor, a editorilor, scriitorilor, fotomodelelor, toţi găsiţi de mine, hrăniţi de mine, care au promis să mă urmeze oricând şi dacă as fi ales să plec de la Runway.
โย แก คำ กล าวหา ผ ด แล ว โย ก กล าว กลอน ภาษ ต ของ ท าน อ ก ว า
Iov a luat din nou cuvîntul în pilde, şi a zis