แปลของ "ส เหล องอำพ น" ภาษาโปรตุเกส:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

. .
Srª.
หล งจากท ผมให เธอด ร ปของ ..พาล ม เทอร
Especialmente depois de lhe ter mostrado fotografias de Miss Palminteri...
.. เราร ว าไม ม อะไรของค า งม ช ว ตเหล
Não sabemos nada dos valores dessas criaturas.
แต เธอ ญเ ยศร ทธาต อต วเอง .. ซ งเกอร !
...cinco, quatro...
ขอโทษ, .. อย าหย ด Cryin'.
Peço perdão, Mississipi pare de chorar.
กล บ .. ก อด กว า จ บกาแฟเอ ดการ แล วขบป ญหาให แตก
Vou voltar à estação tomar uma chávena do café do Edgar, e tentar pensar com calma
..ซ ซา เดลาคอร ท เบ ตต ท ร ก...
Querida Betty
อย างท ร ..ง. อ ยการคงใจ
Como você sabe... o promotor pode ficar interessado em...
.
Sáb
.
Sab
!
Spartacus!
..
Sscofield.
.
h
. Sunday
SábSunday
. ค.
Ago
ต เฟ ..
Steven.
ม เบอร ..ปว ณาะ เด ยวโทรฟ องเลย
Deveria saber que tenho o no do seu patrão, na marcação rápida.
วลาด เม ยร เ..ร เซ ย กปฏ ร ป
Vladimir Neski, Reformista russo.
ฆ าต วตาย ..มอโคว เก และภรรยา เ ยช ว ตท โรงแรมใเบอร ล
Homícidio e suicidio.
เฮ โร ครอบคร ว เฮ โร คา ร ม ค ครอบคร ว คา ร ม
de Hezrom, a família dos hezronitas de Carmi, a família dos carmitas.
. ค. September
AgoSeptember
ไอ ... . ไปจากามก !
Saiam do meu pátio.
จ ดแดงๆ ค อฮ อบบ ' เอ
O ponto a vermelho é a Mansão Hobb.
.บ.ม.
Temos três minutos. Vamos.
ค ณกำล งลงม ครเล อกต ง .ว.
Eu sei que está a pensar em candidaterse a senador.
ก ปต , ท า..
Capitão. Conselheiro.
ท า..
Certamente, Conselheiro.
ผมค ดว าเร อง จะข อย ก บความหว งคร บ ท า..
Não creio que seja uma questão de esperança, Conselheiro.
ท า .ว.
Senador.
.ว.ไปไหล ะ?
Onde está o senador?
เซต แคลร '.
St. Clair.
ปฏ บ ต ก บฉ เหม อท ค ณได ค ก อ?
Tratame como o fizeste a noite passada
เช เด ยวก บเม อค ก อ?
Como a noite passada
แต ท าคร บ ..
Bófia de uma figa!
15
Ok.
โทษ... ...
Desculpa, f...
ฉ ... .
Eu...
12.00 . แล วก 10.00 .
12 00 horas e às 10 00 horas.
30 เล กงา 5 30
Eu disse que saia às 17 30.
00 ทำไมไม เวลา 8 30
Porque não 20 30?
และ บ ตร ชาย ของ เปเรศ ค อ เฮ โร ครอบคร ว เฮ โร ฮา ม ล ค ครอบคร ว ฮา ม ล
E os filhos de Pérez eram de Hezrom, a família dos hezronitas de Hamul, a família dos hamulitas.
ปกห อของเคก ค อแผท ของฮ อบบ ' เอ ด อย ตรงกลางของ วอ งแลด พอด
As capas dos livros do Cane têm lugar na Mansão Hobb... mesmo no centro de New England.
ฮ อบบ ' เอ ด เฮอร เรอร
Terror na Mansão Hobb.
ฮ อบบ ' เอ ด เฮอร เรอร
Terror na Mansão Hobb.
ท า.. ฮาม , ท าผ บ ญชาการ
Conselheiro Hamann. Comandante.