แปลของ "ค ณต องการไวน บ างไหม" ภาษาโปรตุเกส:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

และ
B e B?
...
Ei!
.. าหล
BbaIi.
ธ. .
Dez
พ. .
Mai
ม. .
Jan
ม . .
Mar
ก. .
Jul
ส. .
Ago
ต. .
Out
แต ม นจะเก ดอะไรข นถ าเก ดผมตอข อ . ?
Mas o que teria acontecido se eu tivesse dito C?
.อ
CA
ว.
WK
'ะ
Sou.
...
Claro.
อ. ท ทำเอาแม ผมผวาเหม อนก น
YB
อ. แล วเราก ได ล กร กของเรา
YB E fizemos um bebé.
อ. ขอ
YB Obrigado.
ส..ม.
Temos três minutos. Vamos.
ผมม น ดก .เกเ
Tenho uma reunião na Gable Enterprises.
ช.ว..?
T.S.S.?
เล กงานจะแวะไป .โรกเกอร
Vou passar por uma firma de corretagem depois do trabalho.
ว และ
V e B.
ของ ธ. .
de Dez
ม. . February
JanFebruary
ม . . April
MarApril
ก. . August
JulAugust
ส. . September
AgoSeptember
ต. . November
OutNovember
lol ม นจะเป นหน ง
lol isto seria a única c juiz certo, eu me lembro de algo sobre isso
ว. ผมอยากสร างก งห นลม
WK Quero fazer um moinho de vento.
.อ ก งห นลมเหรอ?
CA Um moinho de vento?
ว. ใช
WK Sim.
ว. ใช แล ว
WK Sim.
.อ แล วย งไง?
CA O que é que aconteceu?