แปลของ "ค ณต องการด มไหม" ภาษาโปรตุเกส:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

...
Ei!
ธ. .
Dez
พ. .
Mai
ม. .
Jan
ม . .
Mar
ก. .
Jul
ส. .
Ago
ต. .
Out
แต ม นจะเก ดอะไรข นถ าเก ดผมตอบข อ . ?
Mas o que teria acontecido se eu tivesse dito C?
.อ
CA
ว.
WK
'ะ
Sou.
...
Claro.
ของ ธ. .
de Dez
ม. . February
JanFebruary
ม . . April
MarApril
ก. . August
JulAugust
ส. . September
AgoSeptember
ต. . November
OutNovember
lol ม นจะเป นหน ง
lol isto seria a única c juiz certo, eu me lembro de algo sobre isso
ว. ผมอยากสร างก งห นลมร บ
WK Quero fazer um moinho de vento.
.อ ก งห นลมเหรอ?
CA Um moinho de vento?
ว. ใช ร บ
WK Sim.
ว. ใช แล วร บ
WK Sim.
.อ แล วย งไงร บ?
CA O que é que aconteceu?
ว. ร บ
WK Sim.
.อ แล ว ณสร างม นจากอะไรร บ?
CA E fizeste o a partir de quê?
.อ โอเ
CA OK.
.อ แล วสร างก งห นลมน ข นจากอะไรร บ?
CA E do que é que fizeste o moinho de vento?
.อ ไฟฟ าขนาดไหน?
CA Quanta electricidade?
.อ โอ โห
CA Uau.
ว. อ ม
WK aaa
.อ ใหญ แ ไหน?
CA De que tamanho?
.อ แล วพอมา ดถ งช ว ตในอนาตข างหน า
CA
ว. ขอบร บ
WK Obrigado.