แปลของ "หม ออ นอาหาร" ภาษาโครเอเชีย:


  พจนานุกรม ไทย-โครเอเชีย

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ออ...
Pa, ja moram reci ti mene nisi.
ออ ช ท
Oh, sranje!
ออ กล บบ านเถอะหญ งสาว
Oh, vrati se, ženo
ออ กล บบ านเถอะท ร กคนสวย
Oh, vrati se, ljepotice
ออ อ สระ
Oh, sloboda
ออ ค ะ
Oh, naravno.
ออ นายไม ร หรอก
Točno, ti to ne možeš znati.
ออ ม ของน มาถ งค ณตอนท ค ณไม อย
Ovo ti je stiglo dok te nije bilo.
ออ ผมเคยหายต วไปท น วยอร ค
Oh... ja ići u New York.
ออ ผมย งไม เคยไปเลย
Nisam bio tamo.
ออ แล วน ก
O i...
ออ ใช ส นะ
Hunt. Imate li kakvo mi ljenje o specijalizantima nakon dana njeg dana?
ออ... พ อของค ณเข ยนหน งส อเก ยวก บ... ม พล งพ เศษ...
Vaš je otac napisao knjigu o ljudima sa... posebnim sposobnostima.
ออ.. อย างน น เอง ง นค ณจะเอาไปแบบน ใช ม ย
Shvaćam.Jesi siguran da ovo možeš ovako da nosiš.
ออ แล วก เล อกคนท ด ม อาย พอจะเล อกต งได ด วยนะ ม นจะได ไม ด ...
I pokušaj da skupiš ljude koji mogu da glasaju.
ออ เตอะโบน มาโรน มาเถอะ หม นก นด กว า
Oh, Bony Maronie hajde, igraj twist
Stockholm ต องไปอ กฝ ง ออ... ง นเหรอ
Ako od prvih deset vozila zaustavimo jedno, idemo za Stockholm.
ออ, ใช ส , ได เข าท มฟ ตบอล อ กท งย งได ชงกาแฟน อ ก
O, da, priključivanje footballskoj ekipi i točenje kave.
ออ ใช ท านร ฐมนตร น เอง ส ทสวยนะ
Tako je, lijepo odijelo.
ผมน กว าค ณเป นน กการฑ ต เม อเวลามาถ ง... ออ เข าใจแล วน
Smiri se, sve će biti u redu.
ทางท พวกค ณจะรอดค อ ตองหายาแกพ ษ ซ งซอนอย ภายในบานหล งน ออ ในเซฟท อย ตรงหนาพวกค ณกม อย หลอดน ง
Jedini način da preživite i da izađeta je da nađete protuotrov, negdje skriven oko kuće.
ออ... พ อร ไหมฮะ ว าม นม มายสเปซ น ะ
Znaš....znaš tata, postoji jedna stvarčica koja se zove MySpace gdje sve informacije možeš da staviš na internet.
ออ เอ ะเอ ะ ป ไอ เอ
PlNUOPl...
และ คน ท ง เม อง ก แตกต น มา ออ ก น อย ท ประต
I sav je grad nagrnuo k vratima.
ต งแต อา โร เออร ท อย ร ม ล ม แม น ำ อา ร โนน ไป จนถ ง ภ เขา ส ออ น ค อ เฮอร โมน
od Aroera, koji se nalazi na obali potoka Arnona, do brda Sirjona, to jest Hermona,
( ภ เขา เฮอร โมน น น ชาว ไซ ดอน เร ยก ช อว า ส ร ออ น และ ชาว อา โม ไร ต เร ยก ช อว า เสน ร )
Sidonci zovu Hermon Sirjon, a Amorejci ga zovu Senir)
พระองค ทรง กระทำ ให พวก เขา กระโดด เหม อน ล ก ว ว เลบานอน และ ส ร ออ น เหม อน ม า ย น คอน หน ม
i Liban skakuće poput teleta, a Sirion kao mlado bivolče!
แต เม อ เปา โลได อ ท ธรณ ขอ ให ข ง ไว เพ อให ออ ก สต สต ดส น ข าพเจ า จ ง ส ง ให ค ม ข ง เขา ไว จนกว า จะ ส งต ว ไป ถ ง ซ ซาร ได
Budući da se Pavao prizivom podložio presudi njegova Veličanstva, zapovjedih da ga čuvaju dok ga ne pošaljem caru.