แปลของ "ไม จำพวกมะเข อพวง" เอสโตเนียภาษา:


  พจนานุกรม ไทย-เอสโตเนีย

คำหลัก : Myers Jeremiah Michael Pole

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ไม, ท ร ก
Ei, kullake.
ฉ น แขนเหล ก ไม
Ma olen Raudkäsi Mi.
ค ณต องการท จะเห นท กอย างในป 1989 ไม
Kas tahad näha kõike aastast 1989.
โอ ไม อะเลเค
Oh, ei. Alakay.
ไม คลากส เขาร กค ณนะ. เขาพยายามท จะปกป องค ณให พ นจาก jorel
Ei, Clark see on sinu kodu.