แปลของ "ร น" เอสโตเนียภาษา:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

On teil üldse õrna aimugi, kui palju medaleid see litapoeg saanud on?
.. จะป ดอ กม ย
Ei tea. ... konfiskeerimisele.
..
Koolis!
..อ บาล
Lasteaias.
.. กา ปว ทยาล ย หลอกฉ สำเ
Ideaalne võte. Lõpukool maskeeritud kolledžiks.
ถ งไม เคยไปงาเต ำของ .. เลยไง
Viimatigi veel teha plaane minna kooli peole.
ม กาแข งข สะกดคำแข งก บ .. อ
Tulemas on üks õigekirja võistlus koos teiste koolidega.
ค แฝดม งาแสดงด..พ
Kaksikutel on homme hommikul koolinäidend.
..เต ยมทหาว ด วเจอ
FT. LINWOOD SÕJAVÄE AKADEEMIA, NEW JERSEY
.
t
..แปด หกส บส ใคบอกได ว า ห.. ค ออะไ?
8 64. Kes ütleb mulle, mis on ühisnimetaja?
ร น
S sunbae.
... . ง...
Kas kirk... ?
ต องกาพ ดก บเธอเด ยว .
Kus see valvur jääb?
ตอท ทาง ..กฎหมายสแตฟอ ด ตอบ บล กเข าเ...
Üritan lihtsalt mõista seda, et kui sind võeti juba Stanfordi sisse,
ชา ล เป แฟเด บ แม คอ ไท เขาให เข ม ..ก
Charlie on Deb Mclntyre'le ära lubatud.
เฮ ส โร น คน ครอบคร ว เฮ ส โร น คา ร ม คน ครอบคร ว คา ร ม
6
.ง.ภาชะเคล อบท ถล โพวา
Emailtoodete vabrik Lipowa tänaval.
ไม ใช เหอ?
k ei ole?
.อ. ด
Kapten, vaadake!
อะไะ สาว
Mida? R tüdruku,
โฮ มาห ใ โค าชา อาธาค
30
พวก..หญ ง จะ บผ ดชอบเ องกาพบปะพ ดค ย และสำห..ชาย
Constance Billardi tüdrukud, vastutavad reede õhtuse peo eest, ja St. Jude poisid, varustavad kasutajad külalis esindajatega.
. ส.
Pr.
... ไม ไม ใช ส กห อย
Ee.. ei see pole nii!
แต ท า..
Nad tulistasid teda pähe.
โทษ... ...
Vabandust, o...
ฉ ... .
Ma...
ท 2.00 . 12.00 . แ ล วก 10.00 .
Üks sinu kella 2 peal, kell 12... ja kell 10.
ค ณบล มค ก บดอ ชอบ..ทหาม ย
Ma küll tähele ei pannud.
...ห ามบอกอะไก บ .อ. เฟช เด ดขาด
Peamine, kapten Fache ei tohi sellest teada saada.
ขอโทษด วย .อ. เก ดป ญหา
Vabandust kapten kuid meil on probleem.
ค อว า... ...ผมเคยเห ค ณท .พ...
Ma nägin teid haiglas.
ชอบส บสะ ไงก เหอะ เาเพ งเส ย
Ma ajan need alati segamini. Igal juhul, me kaotasime just Ri .
ว.พ..ส. ห อท จ กก ด ว า ว.พ..ส.
Ehk siis TVTd
อ ะงงง .. ะ...
Aa... Se.. See...
ตอ 00.10 .
Kell on 12.10.
เขาอ างว าไปด ห งตอ 23.30 .
Ta väidab, et ta läks kinno umbes 23.30
ไม ม ใคเห เขาตอ 23.30 .
Mitte ei näinud teda majast välja minemas.
เหต กาณ เก ดตอ 00.10 .
See juhtus 10 minutit peale 12 st.
เขากล บมาบ าตอาวๆ 03.00 .
Ta tuli tagasi koju...
เธอว าค เธอเข าตอ 23.00 .
Ta ütles, et läks sel ööl voodisse umbes kell 23.00.
ตอ 18.15 .
Kell on... veerand seitse.
ม คเสอให ถ ง 19.00 .
Keegi mainis kella seitset.
.. าย พ ดฝ งเศสได ห
Sa oskad prantsuse keelt?