แปลของ "ผล ก" เอสโตเนียภาษา:


  พจนานุกรม ไทย-เอสโตเนีย

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

Kaa
Kaam
.
A
. พ.
Veebr
. ค.
Juuli
. ย.
Sept
... . แ...
Mi mida Mida sa te
พ ดส
Kaa Ütle seda.
.. แเป นใคร
Ke... kes sa oled?
23 ผล
Tulemused.
11 ผล
Tulemused.
. พ. March
veebrMarch
. ค. August
juuliAugust
. ย. October
septOctober
. ม ข อด ตามน ม ข อเส ยตามน
A l on sellised plusspooled, sellised riskid.
คณะ..สรรพาว ธบ นมา...
Armeevalitsuselt laekus kaebus.
บ..เพล ย พ ดคร บ
Toimetaja Paley. Härra Paley, mina siin.
... แ... เป น...
Kes kes sa o
นายเอา
Sa võtad kaam kaam k kaam
เธอโดนข อ .13
Alkomeeter näitas 0.13.
นาย . คนน
Olen võhik siin.
ท งส น 200,00 ผล
Võtame valimisse 36 õuna farmis toimunud korjanduse tulemusel saadud rohkem kui 200 000 st.
ความน าจะเป นท น ำหน เฉล ยของแอปเป ลท ง 200,000 ผล
Kui suur on tõenäosus, et kõigi 200 000 õuna keskmine kaal jääb vahemikku 100 124 grammi?
น ำหน ของแอปเป ลท ง 200,000 ผล
Tahetakse teada tõenäosust, et kogu 200 000 õuna keskmine kaal, mis on see parameeter siin, jääb vahemikku 100 124 grammi.
10 28 ผล
10 28.
ผล ด เอ นเอ ช แล วว าเป นค ณ
DNA test ütles seda!
3000 .ม. ต อว นาท
See siin sai.
พว บ..จะเอาต วเล อ
Just nimelt. Toimetajad hakkavad talle kleite esitlema ja Miranda hakkab valima.
ทางน ไป บ.. ค ณร ..
Siit kaudu saab teie eluruumide juurde.
เอาให บ.. ว าคราวหน าห ดเช คแหล งภาพบาง
Näita seda toimetajale. Öelge talle, et kontrolliks oma allikaid.
ผมม.. อยา .. ตายย...
Ma tahan surra... kuni ta pole tagasi tulnud.
ธ ร จเขาล มละลายเด อน .ค. 1925
Tema äri käis 1925. aasta juulis alla.
ค ณเป นบ. โหมด แม าซ นได ไม นานหรอ
Sa ei ole enam Mode'i peatoimetaja.
ฉ นค อบ. ของ โหมด
Mina olen Mode'i uus peatoimetaja.
แล วท คนท ส นระด ง จะได อง น นไปคนละ 1 ผล
Tädi Annie? Seega on sul üks viinamari iga kellalöögi eest.
เหค . ผล แ รง, ารโต ตอบ
Põhjust, mõtet, tegu, reaktsiooni.
ของ . พ. of March
veebr. of March
ของ . ค. of August
juulilof August
ของ . ย. of October
sept. of October
แล วหมอ จะพ ดว า . ม ข อด ข อเส ยตามน ข. ม ข อด ข อเส ยตามน
Ja doktor ütleb, et A l on sellised plussid ja miinused, B l selllised plussid ja miinused.
23 .ม.จะหย ดแล ว
Veel paar kilti, siis puhkame.
หล อนเป น บ..บร หารของร นเวย และหล อนเป นตำนานด วย
Ta on Runway moeajakirja peatoimetaja, lausa elav legend.
แน ใจนะ เพราะว าม บ..จา น ตยสารน วยอร คอย ข างใน
Oled sa kindel? Mu toimetaja New York Magazine'st on juba sees ja ma võiksin sind talle tutvustada.
ผมขอร องค ณ... ให ล บไป บ.. แล วขอำล งหน นมาช วย
Ma palun teid... minge staapi ja paluge, et nad saadaksid meile abi.
พรวน ทองคำ ล หน ง ผล ท บท ม ผล หน ง ล พรวน ทองคำ อ หน ง ผล ท บท ม อ ผล หน ง รอบ ชาย ล าง ของ เส อ คล ม
34