แปลของ "คงจะ" เอสโตเนียภาษา:


  พจนานุกรม ไทย-เอสโตเนีย

คำหลัก : Ilmselt Ilmselt Tore Oleksin Kindlasti

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

คงจะ... นายพลได ร บเส ยงว จารณ ...
...saab olema...
คงจะ 10, 12 คน
10 või 12 inimest.