แปลของ "แมลง" ภาษาเซอร์เบีย:


  พจนานุกรม ไทย-เซอร์เบีย

คำหลัก : Bube Buba Insekta Insekata Ubij

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

แมลง! ต องการความช วยเหล อท น นร เปล า?
Da li ti je potrebna mala pomoc tamo dole?
ค ณก ย งต องการแว นตาก นลมและหมวก เพ อป องก นต วค ณจากนก แมลง
Još uvek će vam biti potrebni naočare i kaciga da se zaštitite od ptica, insekata, uličnih znakova, električnih dalekovoda i drugih ljudi koji lete, uključujući i leteće policajce koji su spremni da napišu kaznu ako ne pratite pravila letenja, druškane.
เช นแมลงหร ออะไรซ กอย าง แมลง? อาจเป นแมลงย คโบราณ
Plus ne smeju da idu u vodu.
ด กแด , แมลง, เจ าน นม นเป นแมลงเหรอ
Larve? Buba? On je buba?
แมลง ม ป ก ท ก ชน ด เป น ส ตว มลท น แก ท าน อย า ร บประทาน เลย
I sve bubine krilate da su vam nečiste ne jedite ih.
แมลง ม ป ก ซ ง คลาน ส ขา เป น ส ตว ท พ ง ร งเก ยจ แก เจ า
Šta god gamiže, a ima krila i ide na četiri noge, da vam je gadno.
แต แมลง ม ป ก อย าง อ น ซ ง ม ส ขา เป น ส ตว ท พ ง ร งเก ยจ แก เจ า
A što gamiže, a ima krila i četiri noge, da vam je gadno.
แต ใน บรรดา แมลง ม ป ก ท คลาน ส ขา น เจ า จะ ร บประทาน จำพวก ท ม ขาพ บ ใช กระโดด ไป บน ด น ได
Ali izmedju svega što gamiže a ima krila i ide na četiri noge jedite šta ima stegna na nogama svojim, kojima skače po zemlji.