แปลของ "แล นเร อ" ภาษาฮังการี:


  พจนานุกรม ไทย-ฮังการี

คำหลัก : Larry Laborba Laborban Labor Lambert

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

... ... .
Vvvv vegye elő a tttárcáját!
.
K
.
Thl
...
M...
นายเปนหน ท ฉลาดมาก แล น นค ใคร
Okos kis patkány vagy. És ő kicsoda?
... ... เา ป นกมา
Vevevegye elő a fegyverét!
. Wednesday
KWednesday
สว สด
Hello.
ว ...
Woo.
ส งเส ยงด งแคว ก
Rikácsol
ฮ ดช ว!
Hapci!
ว..
Ooh.
เส ยงยานวกาศ
űrhajó hang
เส ยงเลเซ
Lézer hang
ม ไรหร
Mi a baj?
เบ ยร
Sört.
เส ยงด มน ำ
Víz hangok
ต วเหม น
Büdi.
ซ ปเปร สตาร
Szupersztár.
เพราะฉ นพ เศษ
Különleges vagyok.
ฉ นร กค ณ
Szeretlek.
ลาก
Viszlát.
ค.
CA
.. ะไรนะ!
Hogy mi?
.. ไ บ าเ ย!
TTe fattyú!
. ตาเล ยนคนโปรดมาแล
A kedvenc olasztanárom!
... ะไรนะ?
Mi?
.บกว า... ...
Tényleg szükség van rendõrségre?
.เล กเล ร กมาแทะโลมฉ นด วย
Mr. Leclerc tisztára flörtölt velem.
ถ... ... .
Vissza!
แล ไม ม ใครต งการนาย N ห บปากซะ
...és senki nem akar itt látni. Fogd be!
จ. เราก คงเผยแพร ข ความพวกน นคร บ (ค. จร งเหรคร บ?)
JA Publikáltuk volna őket. (CA
จ. จร งคร บ (ค. เพราะว า?)
JA Igen. (CA
หว ดด หวานใจ
Hello, édesem.
ไหนมาโยกก นหน ยซ โยกห ว
Tudod nyomni? ...
เธก แค ว งไปร วมสน กก บงานเทศกาล ร วล น
És persze, ha minden kötél szakad, akkor csak elereszted magad és jöhet a fiesta. ...
ไงจะ ส ดหล
Hello, bébi.
.บ ท ทำเาแม ผมผวาเหม นก น
YB
.บ แล วเราก ได ล กร กขงเรา
YB Így lett egy gyerekünk.
.บ ขบค ณคร บ
YB Köszönjük.
ค. ก งห นลมเหร?
CA Egy szélmalmot?
ค. แล วย งไงคร บ?
CA Mi történt?
ค. แล วค ณสร างม นจากะไรคร บ?
CA És miből építetted?
ค.เค
CA OK.
ค. แล วสร างก งห นลมน ข นจากะไรคร บ?
CA És miből építetted a szélmalmot?