แปลของ "ไม ลงรอยก น" ภาษาสโลวัก:


  พจนานุกรม ไทย-สโลวาเกีย

คำหลัก : Mai-san Michael Nič Nikto

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ไม
Mai.
ไม
Mai.
ไม
Mai.
ไม, ท ร ก
No tak, dokončíme to.
อ า ไม
Ah, Mai.
ไม,ฟ ง
Hej, Mai, počúvaj.
ค ณต องการท จะเห ท กอย างใป 1989 ไม
Chcete vidieť všetko od roku 1989.
โห ไม เคร องสำอางอะไรเยอะแยะเ
Ua, Mai, čo má znamenať všetka tá kozmetika?
อ ะ ไม โทรศ พท ด งร เปล า?
Oh? Mai. Nezvoní ti telefón?
ไมไปห องะ อ ม
Mai, idem na záchod. Dobre.
อ ะ ไม ซ ด ของอาจารย ากา
Ah, Mai, pozri. Nakanishisenseiove CDčká.
ไว ฉ จะถาม ไมะคะ
No, porozprávam sa o tom s Mai.
.
h
. ส.
Slečna
... ไม ไม ใช ส กห อย
To nie!
.ร.?
Hws?
ฉ ... .
Ja, ale ty,
ฟ. ผมหลงไหลยาพาหะทางเล อกมาตลอด
FN Vždy som vášnivo zbožňoval alternatívne dopravné prostriedky.
ฟ. ผมย งสใจใส งประด ษฐ ท อ ตรายด วย
FN Tiež ma zaujímali nebezpečné vynálezy.
ฟ. และผมำเอาความชอบเหล า
FN Dal som to celé dohromady, tú vášeň pre alternatívne energie.
ฟ. ช วยเอาล กของเราออกมาอวดห อยคร บ
FN Mohli by ste ho sem priviezť?
อ ะงงง .. ะ...
Aye... Tec... To je...
14.38 . เราได ร บแจ งจากสารว ตรหล ว
16 38... sme dostali správu od Inšpektora Lau'a.
แล วม เซอร ไพรส ตอ 18.15 .
Máme bábätká. Jasné, ja mám dvojčatá.
ด ค ณสามารถเล อกเขาข เวลา 8.30 ?
Môžete si ho na 8.30 zajtra?
แปลว าเธออย จถ ง 19.11 .
Bola tu do 7.11
อ..? อะไร ะ?
PI?
อ.. อบร ซซ
P.I., Abruzzi.
ถ ง 08.00 .
Našli sme jednu spiatočnú letenku na zajtra do Turína!
ออก 12.05.
Odlet v 8 00 a prílet v 12 00.
อย แถว 3.
Je v tretej uličke.
เราจะถ งชายหาดตอ 3.25 .
Na pláži budeme okolo 15 25.
ไมเค ลจะออกมาตอ 3.13 .
Michael ujde 3 13.
เราจะเจอก ท จ ดแลกเปล ยตอ 3.45 .
Stretneme sa na dohodnutom mieste 3 45.
เหต เก ดเม อเวลา 8.14 .
Stala sa nehoda o 8 14 ráno.