แปลของ "แนน" ภาษาสโลวัก:


  พจนานุกรม ไทย-สโลวาเกีย

คำหลัก : Nancy Nannau Conant Buchanan Conantových

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ตรวจด ได ต องม ว สเล อร มาโฮน แนน เจ าเด กเล นบาส
Skontrolujte dvor, on, Whistler, Mahone a ten malý basketbalista.