แปลของ "เก ดข นก บ" ภาษาสโลวัก:


  พจนานุกรม ไทย-สโลวาเกีย

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

นก และส ตว ต างๆ
...vtáky, zvery.
นก จำพวกนกกระสา
Vták. Druh volavky.
นก Autolans
Sýkorky.
นก อ โก ง นกกระท ง นก แร ง
ibisa, pelikána a labute,
นก เค า แมว เล ก นก อ ายง ว นก ท ดท อ
bukača, krehára a kuvika,
นก เค า แมว เล ก นก ท ดท อ นก อ โก ง
ani bukača ani kuvika ani ibisa
แต นก เหล า น ท าน อย า ร ประทาน ค อ นก อ นทร นก แร ง หนวด แพะ นก ออก
A toto sú tí, z ktorých nebudete jesť orol, sup a noh,
นก เหย ยว หางยาว นก เหย ยว ดำ นก แร ง ตาม ชน ด ของ ม น
kaňa, sokol, luniak a jeho druh.
นก กระสา ดำ นก กระสา ตาม ชน ด ของ ม น นก ห วขวาน และ ค างคาว
bociana, volavky ani jej druhu, dudka a nedopiera.
นก กระสา ดำ นก กระสา ตาม ชน ด ของ ม น นก ห วขวาน และ ค างคาว
ani bociana ani volavky ani jej druhu ani dudka ani netopiera
เก รา เชฟ ฟาน และห ราม
Géru, Šéfufána a Chúrama.
เก รา เชฟ ฟาน และห ราม
Géru, Šéfufána a Chúrama.
อ. ท ทำเอาแม ผมผวาเหม อนก
YB
อ. แล วเราก ได ล กร กของเรา
YB A tak sme mali dieťatko.
อ. ขอค ณคร
YB Ďakujem vám.
เล กงานจะแวะไป .โรกเกอร
Ja sa po robote zastavím v jednej maklérskej firme. Kvôli čomu?
LABOUL... ลา.. ...
Laboul..elad.
น มาจา .สำรวจพ นท
Tieto sú z miestneho stavebného úradu.
.ก. ชอหน งส อเรา
Vydavateľovi sa páči naša kniha!
น ... อ กษรภาพน แปลว า 'นก' และน นหมายถ ง...
Tento znak tu znamená, vták ...
นก เค า แมว นก เค า โมง นก นางนวล เหย ยว นกเขา ตาม ชน ด ของ ม น
pštrosa, sovy, čajky, jastraba ani jeho druhu,
นก เค า แมว นก เค า โมง นก นางนวล เหย ยว นกเขา ตาม ชน ด ของ ม น
ani pštrosa ani sovy ani čajky ani jastraba ani jeho druhu,
และ ตรชายของเลาค อ อ ดดาห เก รา อา ฮ ด
A Bela mal synov Addara, Géru, Abihúda,
นกกระท ง แร ง และ นก อ ายง ว
ani pelikána ani labute ani krehára
คว นไฟป ก, นก Icarian, pinions จ ดหลอมเหลวของเจ าในเท ยว นเพ มข นของเจ า
Light okrídlený dym, Icarian vták, topenia tvoja pastorky v tvojom letu nahor,
ลม น ำ นก เส ยงตามธรรมชาต ท ส มเก ดได หลายแ ประกอด วยแต ละเหต การณ ท เก ดข นได เองมากมาย
Vietor, voda, vtáky náhodné prirodzené zvuky skladajúce sa z množstva jednotlivých náhodných udalostí, ktoré sú sami o sebe zdravé, sú to zvuky, na ktoré sme sa prispôsobili rokmi evolúcie.
และนอกเหน อจากท , นก, ยกเว นเม อย างและในส งคมของเย น ขวด, เ อเขาแข ง
Tam bolo strašné napätie, ako vidíte, a okrem toho, vtáky, okrem prípadov, keď grilovaný a v spoločnosti za studena fľašu, nudí ho tuhý.
และ โย ว า
A tak odpovedal Job a riekol
()รรดาพระโอวาทของพระองค ประหลาดน ก เพราะฉะน นจ ตใจของข าพระองค จ งร กษาไว
Pé. Predivné sú tvoje svedoctvá, preto pozoruje moja duša na ne.
อ. ส งประด ษฐ น เป นส วนผสมของว นเซ ร ฟและสก คร
YB Tento vynález obsahuje kombináciu windsurfingu a lyžovania.
แต เช อผมเถอะว า ผ. ตำรวจกล ใจจากการข ฆ า
Nenechávajte ma o samote s týmito ľuďmi .
ผ. โล อ ท ศท งช ว ต
Je všetko v poriadku strechu?
นก แก ตาม ชน ด ของ ม น
niktorého krkavca ani jeho druhu,
โฮเชยา ฮาน นยาห ห ส ช
Hozeáš, Chananiáš, Chaššúb,
อ. พล งงานลม พล งงานแสงอาท ตย เราค ยเร องน ก นเยอะเลย
YB Tak, veterná energia, solárna energia, mali sme o čom rozprávať.