แปลของ "ค ณอยากไปเด นเล นหร อไม " ภาษาสโลวัก:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

C
.
C
ธ. .
dec
พ. .
Máj
ม. .
Jan
ม . .
Mar
ก. .
Júl
ส. .
Aug
ต. .
Okt
ธ. .
Dec
.ศ.
AD
แต ม นจะเก ดอะไรข นถ าเก ดผมตอบข อ . ?
Ale, čo by sa stalo, keby som povedal C?
.อ
CA
ว.
WK
. สโนว ไวท
Za tretie, Snehulienka.
... ณพ อะ...
Nie!
ของ ธ. .
dec
ม. . February
janFebruary
ม . . April
marApril
ก. . August
júlAugust
ส. . September
augSeptember
ต. . November
oktNovember
ว. ผมอยากสร างก งห นลมร บ
WK Chcem vyrobyl veterný mlyn.
.อ ก งห นลมเหรอ?
CA Veterný mlyn?
ว. ใช ร บ
WK Hej.
ว. ใช แล วร บ
WK Hej.
.อ แล วย งไงร บ?
CA Čo teda?
ว. ร บ
WK Hej.
.อ แล ว ณสร างม นจากอะไรร บ?
CA A z čoho si ho spravil?
.อ โอเ
CA Aha.
.อ แล วสร างก งห นลมน ข นจากอะไรร บ?
CA A z čoho si spravil veterný mlyn?
.อ ไฟฟ าขนาดไหน?
CA Koľko elektriny?
.อ โอ โห
CA Wow.
ว. ร บ
Hej.
ว. อ ม
WK Hm