แปลของ "การขาย" ภาษาสเปน:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ความค ด ค อส งท ต วเราเช อ ส วนการพรรณาความค ด ค อ การขาย
la idea es la causa en la que se cree y el discurso es la forma de vender esa causa,