แปลของ "รถม าชน ดเล ก" ภาษาเช็ก:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

Řekněte to.
Tu k
.
A
. พ.
úno
. ค.
čeč
. ย.
zář
... ย งส ไหว!
Já... já chci bojovat dále!
... . แ...
Cco co ví
พ ดส
Řekněte to.
. พ. March
únoMarch
. ค. August
čvcAugust
. ย. October
zářOctober
. ค. August
čečAugust
ของ . ย.
SenEthiopian month 11 ShortNamePossessive
ของ . ย.
SeneEthiopian month 11 LongNamePossessive
. ย. March
SegEthiopian weekday 2 ShortDayName
. ม ข อด ตามน ม ข อเส ยตามน
A má tyhle výhody a taková rizika,
โชคด ท ผมสามารถตอบ . ได
Naštěstí jsem mohl vybrat A.
ระซ บ ทวารหน
Vole.
บ..เพล ย พ ดคร บ
Editor Paley. Pane Paley, to jsem já, Polly.
... แ... เป น...
Kdo kdo jjste kdo jste?
นายเอา
Vezměte ttt t ka tto
เธอโดนข อ .13
Nafoukala 1,3.
ทางน ไป บ.. ค ณร ..
Do vašeho tábora se jde tudy.
ฝ.. ฝน .ล บ..
Rain tu byla!
ผมม.. อยา .. ตายย...
Chci umřít než se zase vrátí.
แมวน ำเครา ขนาด 800 ปอนด (360 ..) จ บแมวน ำ แล ว ว ายเอาล บมา
360 kg težký tuleň vousatý popadl ho, doplaval zpět a sežral ho.
ม นอาจจะม เน อแมวน ำประมาณ 200 ปอนด (90 ..) ในท อง ม นอาจจะเค ยวเอ องจาด านหน งของปา แล วย ายไปอ ด านของปา
měl pravděpodobně už okolo 90 kilogramů masa v žaludku že zatímco žral jednou stranou své tlamy, z druhé strany to zase dávil ven.
อ อ ฉ นขอโทษคะ แต จดหมาย บ.. ควรจะเข ยนโดย บ.. เอง แดเน ยล?
UM, omlouvám se, ale neměl by úvodník šéfredaktora napsat šéfredaktor Daniel?
ของ . พ. of March
únoof March
ของ . ค. of August
čvcof August
ของ . ย. of October
zářof October
ของ . พ. of September
GenbotEthiopian month 10 LongNamePossessive
แล วหมอ จะพ ดว า . ม ข อด ข อเส ยตามน ข. ม ข อด ข อเส ยตามน
A doktor na to A má tyhle výhody a rizika, B má takové výhody a rizika.
23 .ม.จะหย ดแล ว
Ještě pár kilometrů a odpočineme si.
3000 .ม. ต อว นาท เราม เวลาอ เท าไหร
3 000 kilometrů za sekundu.
หล อนเป น บ..บร หารของร นเวย และหล อนเป นตำนานด วย
Je šéfredaktorka časopisu Runway. A navíc je to legenda.
พว บ..จะเอาต วเล อ สำหร บถ ายมาให ม แรนด าเล อ
Redaktoři předkládají Mirandě návrhy a ona si vybírá.
จะได เจอ บพว บ..และน เข ยน จาน ตยสารด งๆท เล ม
Setká se s redaktory a novináři ze všech důležitých časopisů.
แน ใจนะ เพราะว าม บ..จา น ตยสารน วยอร คอย ข างใน
Je tady můj redaktor z New York Magazine.
ผมเห นค ณเม มช อค ณยาย ไว ท ต ว . ตรง วนอาม า
Například, viděl jsem, že máš první v seznamu babičku jako A babička .
พวม นยาว 12 ฟ ต (3.6 ม.) หน 1000 ปอนด (450 ..)
Měří 3,5 metru, váží 450 kg.
เม อง เศน น ฮาด สสาห ม ด ลาด
Senan a Adassa, a Magdalgad
. ย. Ethiopian weekday 2 ShortDayName
SegEthiopian weekday 2 ShortDayName
ของ . พ. of Mehr short
TobCoptic month 6 ShortNamePossessive