แปลของ "ประหลาดใจ" ภาษายูเครน:


  พจนานุกรม ไทย-ยูเครน

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ประหลาดใจ
Marvel.
ประหลาดใจ!
Я удивлён!
เธอไม เคยค ดว าคนหล งค อมของการแต งงานและเธอเป นเร องข ปะต ว ประหลาดใจ
Вона ніколи не думала про горбаня в шлюбі, і вона була дрібниця здивований.
ประหลาดใจ, แจ คเก ตของเขาโยนเก อบป ด
Г н Томас Марвел стояв босоногий і вражений, піджак майже скинув.
เราต องการความหลากหลาย ประหลาดใจ
Нам потрібне розмаїття. Ми хочемо сюрпризів.
ให เรา ประหลาดใจ
Здивований.