แปลของ "ระยะห างท ปลอดภ ย" ภาษามาซิโดเนีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ม . .
Јуни
ม . . July
јунJuly
ก. . October
сепOctober
พ. . December
ноеDecember
ของ เม. .
од апр
ของ ก. .
од сеп
ก. . March
сепMarch
ช างเหม อน.. ... คกลางเหล อเก นนะ
Д дддд дефинитивно средновековно.
ล..ค ออะไร?
Што е. Л.Ј?
ค ณท งค ม กำหนดแต งงานว นท 6 ม .. เจ าสาวอ กคนจะแต งในว นท 27 ม ..
Сега вие двете сте за на 6ти Јуни... а другата невеста е за 27ми Јуни.
เม. . May short
апрMay short
เม. . May short
Април
บทท 4 การร กษาหา
ГЛАВА 4 отсутен ТРЕТМАН
.ห. อ าห วง บ กมาม าจ ดให ไว ใจได
Не грижете се, Големата Мама разбира, разбирам...
ผมแนะนำให ได ค ณส งต..งานเข นมาให ผม
Ми прати работи да погледам, се сеќаваш?
เม อก เขาถามฉ นว าเด อน พ.. ล กสาวฉ นว างม
Прашува дали ќерка ми ќе биде слободна за Денот на мртвите. Не може да најде некој да го чува син му.
ด ฉ นอากพ ดเร อง เด อน พ..
За распустот за Денот на мртвите... Гѓа Онфре ми рече дека барате некого.
ท จร งค อ อ.. ค ะ
FDA , всушност.
ฉ นจะแต งงานว นท 6 ม ..
Ова не е спам.
ฉ นจะแต งงานว นท 6 ม ..
Ови не јеи спам. Јас венчавам.
น นม น กษ จ ะล ก
Toа е К, душо.
ของ ม . . of July
од јунof July
ของ ก. . of October
од сепof October
ของ พ. . of December
од ноеof December
ส.ป.ม..ห.
Да.
ห าโมงเ นว นเสาร 6 ม .. เร บร อ
5 00, Сабота, Јуни 6. Готово.
ของ เม. . of May short
од апрof May short
ก. . Ethiopian weekday 2 ShortDayName
сепEthiopian weekday 2 ShortDayName
ของ ก. . of Mordad short
од сепof Mordad short
ว นว างถ ดไปท พลาซาค อ 15 ม .. เจ งเล ฉ นจองว นน น
Наредните слободни дати се 15ти Јуни
ว นท 6 ม ..ท พลาซาก บร ปหน า ม ต อไปจะใส ร ปห วใจท จ ดต วไอร ไง
Емаилот од Ема за покани беше многу подол. Мислам, Јуни 6 во Плаза , смешко?
ของ ก. . Coptic month 12 LongNamePossessive
од сепCoptic month 12 LongNamePossessive
ของ ก. . Ethiopian month 11 ShortNamePossessive
од сепEthiopian month 11 ShortNamePossessive
ของ ก. . Ethiopian month 11 LongNamePossessive
од сепEthiopian month 11 LongNamePossessive
แม จะเก ดเร องมากมา แต เม อถ งเช าว นท 6 ม .. ม นก เป นว นท เพอร เฟคสำหร บพ ธ ว วาห พ ธ ว วาห ถ งสองงาน
И покрај се, кога дојде утрото на тој 6ти Јуни, беше совршен ден за венчавка.
ของ เม. . Indian National month 10 ShortNamePossessive
од апрIndian National month 10 ShortNamePossessive
ฮ ลล Brister แต ถ กฆ าตาในความาวต งแต ออกโดต นสน pitch, กเว นตอไม ก ท เก าแก งคงรากป า ห นของต นไม หลาหม บ านตระหน
Хил Brister, но беше одамна убиени од страна на теренот борови, освен неколку трупците, чии стари корени достави уште диви акции на многу штедливи село дрво.
อน ญาต ให ใส หมวกก นหนาว ในช วงเด อน พ.. ถ ง ก.พ. เท าน น และต องเก บไว ในล อกเกอร
...ќе бидат дозволени меѓу месеците ноември и февруари, и ќе се чуваат во вашите шкафови...
ไ ม ใ ช จ ด ห ม า H T M L
П о р а к а б е з H T M L
ฉ นด ใจจร งๆท ค ณมา Supernatural Season 7 Episode 8 ออกอากาศ 11 พ.. 2554 sync, corrected by elderman
Мило ми е што дојде.
ล แอน ไปให พ นนะ Supernatural Season 7 Episode 9 How to Win Friends and Influence Monsters ออกอากาศ 18 พ.. 2554
Што е ова? Тргни се.