แปลของ "น น" ภาษามาซิโดเนีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

. ส.
Г ѓа
12.00 .
12 часот.
เธอพ ดเร องอะไร..
За што ти тоа?
40
Харис, договорен е на 20. октомври во 7 40.
23.37 .
23 37.
11.34 .
23 34.
ฉ น ฉ น น น น พ ดญ ป นไม เป น ผมขอโทษ แซมว นเชสเตอร
Не зборувам јапонски... Одговорот е... Руби.
ระหว างเวลา 23.30 . 03.10 . แล วเขาก ไม เห ม ดอ ก
Тој тврди дека му испаднал низ дупка во џебот на патот кон киното... некаде помеѓу 11 30 и 3 10 часот и дека не го видел повторно.
ตอ 18.15 . ม คเสอให ถ ง 19.00 .
Сега е 6 15.
เร องราวต อไป เก ดข ระหว างเวลา 21.00 ถ ง 22.00 .
Заканата не е завршена. Дејството се случува меѓу 21 00 и 22 00
ฟ. ผมหลงไหลยาพาหะทางเล อกมาตลอด
ФН Секогаш имав страст за алтернативни возила.
ฟ. ผมย งสใจใส งประด ษฐ ท อ ตรายด วย
ФН И исто така се интересирав за опасни пронајдоци.
ฟ. และผมำเอาความชอบเหล า
ФН И ги споив едно со друго, оваа страст со алтернативната енергија.
ฟ. ช วยเอาล กของเราออกมาอวดห อยคร บ
ФН Може ли да го донесеш нашето бебе?
ตอนน น 00.10 น.
Времето е 12 10 точно.
ไม ม ใครเห เขาตอ 23.30 .
Никој во куќата не го видел како излегува во 11 30.
เหต การณ เก ดตอ 00.10 .
Значи, ова се случило 10 минути по 12 часот.
เธอว าค นน นเธอเข านอนตอน 23.00 น.
Рече дека си легнала околу 11 часот таа ноќ.
.ส. ซ งเกอร !
Четири...
ค อบ อบ แต ท าคร บ ..
Го застрелаа Боб.
เวลาการเส ยช ว ต 10.41 .
Време на смртта 10 41.
ท 2.00 .
Еден на 2 часот.
แล วก 10.00 .
и 10 часот.
.พ.ฮ.
Нил!
ให ค ณพ ดตอ 9.00.
Да речеме во 9.00
เอาเง ให ฉ พร ง 19.00 .
Прати ми ги парите до 19 00ч. утре. Договорено.
เวลา 10.50 .
Заповедници, јавете ми се во 10 50.
ต องไปข รถไฟตอ 07.17 .
Морам на воз во 7 17.
เวลาท องถ 10.00 .
Локално време...
I . บ ญช ...
Jaс сум сметководител.
และเข า 7.30 .
И мора да биде во кревет до 7 30.
ปฏ บ ต การจะเร มเวลา 20.00 .
Операцијата почнува во 20 часот.
ออก.. .. !
Излегувај...
ผมเพ งตรวจด รายงาท ช วง 16.00 .ถ ง 24.00 .
Уште е таму,Викторе.
ช วง 16.00 . ถ ง 24.00 . แล ว
Потврдни му зборував на Виктор за временската прогноза... за 16 00... имаме облачен време над Дакота.
เขาอ างว าไปด ห งตอ 23.30 . กล บถ งบ า 03.10 . ไปเจอพ อตายอย แล วก ถ กจ บ
Тој тврди дека отишол на кино околу 11 30 часот... се вратил дома во 3 10 часот и го нашол татко му мртов, а тој бил уапсен.
ง เด กออกจากบ าตอ 20.00 .
Прво. Момчето призна дека излегло во 8 часот ноќта на убиството... откако добил неколку шлаканици од татко му.
เขาค ยก บเพ อ แล วแยกก ตอ 21.45 .
Зборувал со другарите околу еден час, одејќи си во 9 45 часот.
ห า เขามาถ งบ าราว 22.00 .
Петто. Пристигнал дома околу 10 часот.
ชายแก เห เด กตอ 00.10 . จร งร เปล า
Нели старецот го видел момчето како бега од куќата во 12 10 часот?
ผมเสร จงา 20.30 . กล บบ า
Заминав од канцеларијата во 8 30 и потоа дома и веднаш си легнав.
18.05 . แล ว หาอะไรก เถอะ
Сега е 6 05.
ผมว า 19.00 . กำล งด ...
Велев дека 7 часот би било разумно време.
เราจะท งระเบ ดคล งพ สด ท ไดคว ร ตอ 18.00 .
Мојата ескадрила тргнува утре.
เท าน น อ.น.? อะไรน ะ?
Единствено излегува до капелата или поради З.И.