แปลของ "ต วเลขยอดขาย" ภาษามาซิโดเนีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

. ค.
Октомври
เซอร โวยาจเฮอร เบ ร .
Господине Т.
. ค. November
октNovember
ไปซะก อนท ผมจะเร ยก .ม. ด กว า
Зошто не си одиш пред да ја викнам граничната полиција?
ของ . ค. of November
од октof November
อย ก บฉ นๆ ส เ
Ерик! Ерик! Дојди.
ว คเอร กลายเป น ร..ง เ มข น
Фино што ве запознав. и вашите панталони се долу.
ร..ง ย อมาจาก รวยแ โง
Мамо, те молам.
ประว ช มน มบนเร อไปย งบ านของ Commodore PREBLE. โดย REV .
Биографија, се собраа на HOMEWARD КРСТАРЕЊЕ на Commodore PREBLE. Од rev.
โทษท แม กล บไปหา ร..ง. จ บๆ
Секако дека ќе запалам. Пушењето е супер за твоето здравје! Оди!
ว าช นจะไปท ไหนก ได โว ย เพราะน ม นเม องของช น ไม ใช ของแก ช นไม สนว าแกหร อ ไอ พวก .ม. เด กป ญญาน มของแกจะค ดย งไง
Абе, одам кај сакам, бидејќи ова е мој град, не твој, без разлика што ти и твоето имиграционо извидувачко пискало мислите.
บราวน เซอร . ของ SPERMA CETI และปลาวาฬ SPERMA CETI Vide VE HIS
Господине Т. Браун. НА Sperma CETI И Sperma CETI кит.
จ ง โ ก โ ค ร ค น แ ด น เ ถ อ น
Џ А Н Г О Џ А Н Г О О С Л О Б О Д Е Н