แปลของ "ช อโลก" ภาษามาซิโดเนีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ด. .
Jr.
ด. .
Sr.
.ว.บ.?
П.Н.?
ฉ นร นายม 70 .ม.
Знам, имаш 70 часа.
ฉ นบอกได แค ว าม เวลา 96 .ม. แต น นเม อ 16 .ม.ท แล ว
Ми рекоа дека имам 96 часа, а тоа беше пред 16 часа.
แค อยากบอกว าผมร ว าม นเป นย งไงท ต องเป น .ว.บ
Ајде да речеме дека знам како е да се биде П.Н.
อะไรทำให ค ณค ดว าฉ นเป น .ว.บ. แค เพราะว าฉ นโปรยเกล อเม อก นะเหรอ
Што те натера да мислиш дека сум П.Н.? Само затоа што ја скршив солта таму?
ใน 24.ม. ไวร สานต จะถ กปล อย
За 24 часа, вирусот Шанти ќе биде ослободен.
1 .ม.คร บ นานไป
Тоа е предолго.
การขยายต วอ ก 4 .ม.ร ไง
Ќе разговарам со вештакот.
และตอนน ฉ นม แค 56 .ม.ท เหล อ
Сега 56.
อผมเถอะ ก บท กทางท ผมน กภาพออก ใน .ม.น ของ ว ต
Како и да е..
เอาล ะ ไปท กระท อม ผมจะไปพบค ณท น นใน 1 .ม.
Ќе се сретнеме за 1 час.
แซ คต องถ งบ านต งแต 2 .ม. ท แล ว เขาอย ท น นร เปล า
Зак требаше да се врати пред два часа.
ไม ม ป ญหาคะ ฉ นม เวลา 4 .ม.ท จะหาต นฉบ บน น
Имам четири часа да го набавам сценариото.
ของผมร ? 25 3 .ม.แรกและก ข นเร อยๆ...
Обично 25 на првите три часа.
I got joy like a fountain in my soul... โ
Види, тато, овде се елените а овде лавот.
ได ง นตอนน ผมจ ายสำหร บ 10 .ม. ก อน รออย น นะ
Добро, еве за 10 часа, почекај.
กาแฟอร อยมาก เราม ดาวเท ยมท คอยระว ง พวกนายอย 24.ม.ต อว น
Добро кафе. Ве следиме вас со сателит 24 часа дневно, се гледаме и слушаме.
(โ War Low Rider) อะไรสำค ญท ส ดในการท จะม SEX อย างปลอดภ ย?
Часовникот е најважна справа за безбеден секс.
หมอน ค อ เจส น บอร น ค ณตามหล งเป าหมายท ห นท ส ด ในการแกะรอย อย ถ ง 9 .ม.
Тоа е Џејсон Борн, девет часови сте зад најтешката мета која некогаш сте ја следеле.
น คก ... ผมต องการให ค ณอย ท น นก อน จ ดการเก บหล กฐานต างๆ ไว ให ด (ท มหน นจะไปถ งอ ก 1 .ม. ค ณทำสำเนาไว หร อเปล า)
Појачувањето пристигнува за отприлика еден час.