แปลของ "พระพ ทธเจ า" ภาษาภาษาฮินดี:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ท กขว โจนส กล วพร อมจ องมองและย มในใจ ด ท ค ณจะกร ณ , Sir, ช นบนม นคม, ท เรจะได ร บรถแท กซ เพ อดำเน นก
ठ क ह एक त क और एक अल पह स क स थ ज न स न कह . ठ क ह , आप क पय , श र म न ह ग , म र च ऊपर ह , जह हम एक ट क स ल ज न क ल ए म ल सकत ह
ไ ม ใ ช จ ด ห ม ย H T M L
N o H T M L M e s s a g e