แปลของ "ค ณต องการบางอย างท จะซ อ" ภาษาภาษาฮินดี:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

.
म गल
. Wednesday
म गलWednesday
ธ. .
द स .
พ. .
मई
ม. .
जन.
ม . .
म र च
ก. .
ज .
ส. .
अग.
ต. .
अक त .
.บ แล วเราก ได ล กร กขงเรา
YB और हमन एक बच च बन य .
.บ ขร บ
YB धन यव द.
ง ธ. .
द स. क
ม. . February
जन. February
ม . . April
म र चApril
ก. . August
ज . August
ส. . September
अग. September
ต. . November
अक त . November
lol ม นจะเป นหน ง
lol यह एक ह ग स सह न य य ध श म क छ य द उस क ब र म म झ लगत ह म ल नद न य द क र श उह क श म ल क य ज रह ह ... सह छ ट ट क आसप स
โน เม ธ เสลาห ลา เม
हन क, मत श लह, ल म क
.บ ส งประด ษฐ น เป นส วนผสมขงว นเซ ร ฟและสก ร บ
YB इस आव ष क र म व डसर फ ग और स क इ ग क स य जन ह .
.บ ท ทำเาแม ผมผวาเหม นก น แฟช น นตรายขงว ยร นท น นร บ
YB म र म भ न र श थ यह खतरन क क श र फ शन ह .
ก เมล ()ขทรงกระทำแก ผ ร บใช ขงพระ ย างบร บ รณ เพ ข าพระ จะม ช ว ตและจะร กษาพระวจนะขงพระ
अपन द स क उपक र कर, क म ज व त रह , और त र वचन पर चलत रह
นท ไม เยร จ ก สถานะการณ างท เก ดข นน พ ดได ำเด ยว ..
म ज नत ह क फ ल, नह ह . ज ह र ह म ह एक लड क ह ज एक प र ण अजनब य श द कर ल .
. Coptic month 2 ShortName
म गलCoptic month 2 ShortName
. Ethiopian month 3 ShortName
म गलEthiopian month 3 ShortName
. Ethiopian month 5 ShortName
म गलEthiopian month 5 ShortName
. Ethiopian month 6 LongName
म गलEthiopian month 6 LongName
ง ม. . of February
जनवर क of February
ง ม . . of April
म र च क of April
ง ก. . of August
ज ल ई क of August
ง ส. . of September
अग. क of September
ง ต. . of November
अक त . क of November
ดาเน ยล ก น เนโธน บา ร
द न रय ल, ग न नत न, ब र क
ม . . Coptic month 8 ShortName
म र चCoptic month 8 ShortName
ม. . Coptic month 11 ShortName
जन. Coptic month 11 ShortName