แปลของ "น กบ ญจอร จ" ภาษาอาหรับ:


  พจนานุกรม ไทย-ภาษาอาหรับ

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

กบ
الضفادع
, , ...
بي,p , p...
.
إثن
.
الإثنين
กบ ทหารราบซ ำใโทท เคร งขร มเหม อเพ ยง แต เปล ยคำส งของ
كرر الضفدع ، أجير ، في لهجة الرسمي نفسه ، وتغيير النظام فقط من
กบ ง อ ทร
ضفادع، ثعابين، صقور.
. Tuesday
إثنTuesday
. Tuesday
الإثنينTuesday
.. ร งเหรอ?
حـ.... حقا
... บเหรอ?
ق.....قبلة
. Khordad short
الإثنينKhordad short
.อ คร บผม
جوليان نعم .
.อ ผลกระทบท เก ดก บคท ทำงาเร อง
جوليان تأثير ذلك على الناس الذين عملوا على الفيديو
.อ พ อแม ผมเคยทำธ รก ภาพยตร
جوليان حسنا , كان والدي يعملان في مجال العمل السينمائي
.อ ผมไม แเร องเหต การณ ะคร บ
جوليان أنا لا أتذكر أي من المواقف .
.
س
... ร งเหรอ? เดทร งๆ ใช ไหม?
حــ...حقا حقا
.อ คเหล า พ ดได ว า
جوليان هذه كما أستطيع أن أقول
.อ ผมไม ร เหม อคร บ คงะเป
جوليان أنا لا أعرف , أعتقد أن الناس تستطيع أن ترى
.อ เราก ได ปฏ เสธ เร องได ร บโทรเลขพวก มา
جوليان لقد نفينا إستلام تلك البرقيات .
.อ ย งม ข อสงส ยก อย ว า ข อม ลแบบไหท สำค ญต อโลก
جوليان حسنا , هناك سؤال حول أي نوع من المعلومات تعتبر مهمة بالنسبة للعالم،
.อ ท ผ ามาก บข อม ลท เราเป ดเผย เราก ย งไม เห อะไรอย าง ะคร บ
جوليان لم نرى إلى الآن أي شيء من ذلك في كل ما أع لنا عنه .
.อ คร บ เราถ กว าอย าง เยอะเหม อ
جوليان نعم , نحن نتسلم الكثير من ذلك .
.อ อ ก เป ต วอย างห งของส งท เรา
جوليان هذا مثال لما نفعله
.อ อะไร ธ รก ะเหรอคร บ?
جوليان ماذا، العمل السينمائي
.อ ตอ ผมเป กข าว
جوليان حسنا , أنا كنت صحفي .
.อ ใช คร บ แต คง กออกะคร บ
جوليان نعم , وأتعرف ,
.อ ผมก ไม แเหม อ ว าม ะเป แบบไห
جوليان أنا لست متأكد بأي طريق ستمضي الأمور.
อ าอใ .ม. ลาตายของแม
لقد قرات عنها في مذكرة انتحار امنا
...ผงมรณะใ .ม.และพ สด ...
المسحوق الأبيض فى صندوق بريدهم... ...
. ส.
الآنسة
. ส.
السيدة
. ผ ปกครองล กสาวของพวกเขา
أنا الوصي ابنتهما.
ท ไม ได ม ค ก อ
هذا لم يكن هناك في الليلة السابقة
ท ค ณได ร บเม อค ก อ
حيث تحصل في الليلة التي سبقت
... ไม ไม ใช ส กห อย
! هذا... إنه ليس كذلك
14.38 .
إستلمنا تقرير المفتش لو
05
إم .
39
إم .
15
إم .
30
30
อ..?
ع.
12.00 .
و في الاتجاه الساعه الثانيه عشر
โทษ... ...
إنني أسف ...
องมองไปย งพระเ าของม
إلى ربها ناظرة أي يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة .