แปลของ "ค ณต องการน ำไหม" ภาษาอาหรับ:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ج
حـ حـ حسنا
ธ. .
ديسمبر
ม . .
مارس
ม. .
يناير
พ. .
مايو
ก. .
يوليو
ส. .
أغسطس
ต. .
أكتوبر
.ศ.
ميلادية
แต ม นจะเก ดอะไรข นถ าเก ดผมตอบข อ . ?
لكن ما الذي كان ليحصل لو أنني أجبت ب س
ว.
و.ك.
'ะ
أجل هذا صحيح.
...
.بالتأكيد
จอดเหรอ ...
ماذا
... ณพ อะ...
هي ...
ของ ธ. .
من ديسمبر
ม. . February
ينايرFebruary
ม . . April
مارسApril
ก. . August
يوليوAugust
ส. . September
أغسطسSeptember
ต. . November
أكتوبرNovember
ของ ม . .
من مارس
โดยการใช เส ยง .วาย
باستعارة صوت السين والكاف، صوت ck ،
อา ..ร บ
أه ...نع...نعم .!
ว. ผมอยากสร างก งห นลมร บ
و.ك. أردت صنع طاحونة هوائية
.อ ก งห นลมเหรอ?
ك.أ. طاحونة هوائية
ว. ใช ร บ
و.ك. نعم
ว. ใช แล วร บ
و.ك. نعم
.อ แล วย งไงร บ?
ك.أ. ماذا حدث
ว. ร บ
و.ك. نعم
.อ แล ว ณสร างม นจากอะไรร บ?
ك.أ. ومما صنعتها
.อ โอเ
ك.أ. حسنا
.อ แล วสร างก งห นลมน ข นจากอะไรร บ?
ك.أ. ومما صنعت الطاحونة
.อ ไฟฟ าขนาดไหน?
ك.أ. كم من الطاقة