แปลของ "เลขาน การประจำต ว" ภาษาลิทัวเนีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

.
Oho...
.ค
Viljamas
8203
Pagooglinau
.หาใคร
Ką čia šneki?
ฉ นร าเป นคามร ส กส นต
Suprantu, jei manai, kad tai asmeniška.
.ค ผมอยากสร างก งห นลมคร บ
Viljamas Norėjau pastatyti vėjo jėgainę.
.ค ใช คร บ
Viljamas Taip.
.ค ใช แล คร บ
Viljamas Taip.
.ค คร บ
Viljamas Taip.
.ค อ ม
Viljamas Hm...
.ค ใช คร บ
Viljamas Čia, TED konferencijoje, apie tai pasakoji tikėdamasis, kad atsiras žmonių, kurie kažkaip tau galės pagelbėti realizuoti savo svajonę?
.ค ขอบค ณคร บ
Viljamas Ačiū jums.
ท านส.. ผมขออน ญาต
Senatoriau, jums leidus.
ย นด ด ยก บพ ธ เป ด แถมด งเปร ยงข นไปอ กตอนพบส..
Sveikinu su parodos atidarymu. Jis buvo sėkmingas. Kaip ir Senato posėdis.
กส..จะได เล กไล บ ฉ นซะท
Gal dabar Senatas nuo manęs atstos pagaliau.
เราด เป นย งไงบ าง ท านส..?
Ar dabar Bruklinas patinka?
.ไปแล เขาไม ตอบ
Ten nieks neatsiliepia.
ท านส.. คร บ
Senatoriau.
.ค น บ านผมคร บ เป นท ท ผมอย
Viljamas Tai mano namai. Aš čia gyvenu.
.ค หล งจากผมลาออกจากโรงเร ยน ผมก ไปห องสม ด
Viljamas
.ค ผมทำใบพ ดส ใบ เพราะผมอยากเพ มพล งงานคร บ
Viljamas Aš padariau keturias mentis, nes norėjau padidinti galią.
.ค คร บ ผมทดสอบคร บ
Viljamas Taip. Išbandžiau.
.ค คร บ น นก งห นลม
Viljamas Taip. Vėjo jėgainė.
.ค พอลมพ ด ม นก หม นแล ก ผล ตไฟฟ าคร บ
Viljamas Pučiant vėjui ji sukasi ir generuoja energiją.
.ค พ อแม ผมคร บ ไปซ อ ทย
Viljamas Čia mano tėvai, perkantys radijo imtuvą.
.ค คร บ ผมอยากสร างอ กอ น
Viljamas
ตอนน อย ก บส..สเต ร น เด ยจะแะเข าไปด ห นรบนะ
Atėjo senatorius Sternas. Pakviečiau pažiūrėti dronų.
ท านส..แบรนท ขอบค ณท มา
Senatoriau Brandtai, džiugu, kad atvykote.
กเช อเพล งทางเล อก ท านส.. แค ...
Galbūt alternatyvaus kuro. Senatoriau, paklausykite...
ม ลมระย บของแสงในฮอลล ได แต ทางเข าประต การศ กษาหา ส ดำ impenetrably
Silpną šviesos salėje mirguliavimas, tačiau studijų tarpduryje yawned impenetrably juoda.
กเขาก พาดห า หน มล ภ ยคล งร ก เช อดบ ตร ส..
Ir atsirado antraštė didelėmis raidėmis
ลเล ยม ค มแคมบา(.ค.) ขอบค ณคร บ
Viljamas Kamkvamba Ačiū.
.ค อ า เปล าคร บ ผมแค
Viljamas. Ne. Aš tik...
.ค ผมค ด าอ นน จะผล ตไฟฟ าได มากก า 20 ตต
Viljamas Manau, generuos daugiau nei 20 vatų.
เร องขายต เหรอคร บ อย แล ท านเป นส..นะคร บ
Prostitucijos? Žinoma, nesate.
ท าน ส.. ต องทำงานหน กมาก นายก ต องทำก บเรา
Senatorius yra labai įtakingas.
ฉ นจะ .แหะแล _BAR_ อะไรนะ
Tuoj apsivemsiu!
ฟ งนะ ท านส.. แลนด แซท กำล งจะส งท มไปท เกาะ
Paklausykite, senatoriau, Landsat siunčia misiją į tą salą.
ม.ร.. บทท IV เร องราด คนโง คนแปลกหน า
IV SKYRIUS MR. Keiktis INTERVIU nepažįstamasis
.ค ในมาลา คาซ งก ในเม องคาซ งก คร บ
Viljamas Kasungu, Malavyje. Kasungu.
.ค คร บ ผม 19 ป แล คร บ
Viljamas Taip, man dabar 19 metų.
.ค ผมใช กรอบล อจ กรยาน และรอก และท อพลาสต ก แล ก ด ง
Viljamas Panaudojau dviračio rėmą, skridinį, plastmasinį vamzdį, gumą...
.ค หลอดไฟส หลอด ก บ ทย 2 เคร องคร บ
Viljamas Keturioms lemputėms ir dviems radijo imtuvams.
.ค คร บ ถ าพกเขาช ยผมได เร อง สด ก อสร าง คร บ
Viljamas Taip, jei jie galėtų padėti su medžiagomis, taip.
โอ ไม เลย อ มม ง นเหรอ ก อด แล ล ะ
Labas.