แปลของ "เพศท ปลอดภ ย" ภาษาลิทัวเนีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ม . . July
BirželioJuly
ก. . October
RugsėjoOctober
พ. . December
LapkričioDecember
ของ เม. .
balandžio
ของ ก. .
rugsėjo
ก. . March
RugsėjoMarch
ค ณส งต..งานเข นมาให ผม
Man reikia geriausios komandos.
ช างเหม อน.. ... คกลางเหล อเก นนะ
Gerasis Dieve.
ฉ นก ไม อากว าป วนเป นลำห ว น บขนตอนน ฉ นจะ?
Juk neketinau lakstyti prie upelio ir skaičiuoti suknistus indėnus, ar ne?
เม. . May short
BalandžioMay short
เม. . May short
May short
ค ณท งค ม กำหนดแต งงานว นท 6 ม ..
Angela... sumaišė datas.
เจ าสาวอ กคนจะแต งในว นท 27 ม ..
Jūsų abiejų vestuvės birželio 6... o kita nuotaka 27.
ฉ นจะแต งงานว นท 6 ม ..
Tai ne reklama.
ฉ นจะแต งงานว นท 6 ม ..
Tei' nėi' reklama. Vestuvės įvyks. bireželio 6ta.
ของ ม . . of July
birželioof July
ของ ก. . of October
rugsėjoof October
ของ พ. . of December
lapkričioof December
ส.ป.ม..ห.
Taip.
คนท ไม เคร จ ก สถานะการณ อ างท เก ดข นน พ ดได คำเด ว ค.. !
Visas šitas dalykas žiauriai šūdinas!
ห าโมงเ นว นเสาร 6 ม .. เร บร อ
5 00, Sekmadienį ,birželio 6.
ของ เม. . of May short
balandžioof May short
ก. . Ethiopian weekday 2 ShortDayName
RugsėjoEthiopian weekday 2 ShortDayName
ของ ก. . of Mordad short
rugsėjoof Mordad short
ว นว างถ ดไปท พลาซาค อ 15 ม .. เจ งเล ฉ นจองว นน น
Sekanti galima data Plazoje yra birželio 15ta
ว นท 6 ม ..ท พลาซาก บร ปหน า ม ต อไปจะใส ร ปห วใจท จ ดต วไอร ไง
Emos pakvietimai elektroniniu paštu buvo kiek neskoningi. Na supranti, birželio 6 plazoje, šypsniukas?
ร ชาร ด เว บบ 20 พ.. 1948
Ričardas Vebas 1948 m. lapkričio 20 d.
คนไข หมาเลข 617 แพททร เช 23 พ..
Pacientas Nr. 617 PATRICIJA 11 23
คนไข หมาเลข 617 เฮดว ก 23 ก..
Pacientas Nr. 617 HEDVIGAS 9 23
ของ ก. . Coptic month 12 LongNamePossessive
rugsėjoCoptic month 12 LongNamePossessive
ของ ก. . Ethiopian month 11 ShortNamePossessive
rugsėjoEthiopian month 11 ShortNamePossessive
ของ ก. . Ethiopian month 11 LongNamePossessive
rugsėjoEthiopian month 11 LongNamePossessive
แม จะเก ดเร องมากมา แต เม อถ งเช าว นท 6 ม .. ม นก เป นว นท เพอร เฟคสำหร บพ ธ ว วาห พ ธ ว วาห ถ งสองงาน
Nepaisant visko, kuomet išaušo birželio šeštosios rytas tai buvo tobula diena vestuvėms.
งเป นว นท 18 ก.. 2014 อ ใช ไหม
Dabar vis dar yra 2014 m. rugsėjo 18 d.?
ของ เม. . Indian National month 10 ShortNamePossessive
balandžioIndian National month 10 ShortNamePossessive
ฮ ลล Brister แต ถ กฆ าตาในความาวต งแต ออกโดต นสน pitch, กเว นตอไม ก ท เก าแก งคงรากป า ห นของต นไม หลาหม บ านตระหน
Brister kalno, bet seniai buvo nužudyti iš pikio pušų, išskyrus keletą kelmų, kurių senas šaknis, gali pateikti dar laisvėje atsargas daug vešliai augantis kaimas medis.
ขอบค ณมากแน นอน, Sir, เขากล าวในเส งต ำ, และ popped ป ด gt บทท 4 การร กษาหา
Labai ačiū iš tikrųjų, pone , sakė jis, tyliai, ir popped išjungtas. gt 4 SKYRIUS Neakivaizdinė poveikis
ท ะ า น ด า ว ก โ ล ก
TARP ŽVAIGŽDŽIŲ
ไ ม ใ ช จ ด ห ม า H T M L
N e H T M L L a i š k a s
ไ ม ใ ช จ ด ห ม า H T M L
N e H T M L L a i š k a s message encoding type