แปลของ "ค ณอยากด มกาแฟหร อชา" ภาษาลิทัวเนีย:


  พจนานุกรม ไทย-ภาษาลิธัวเนีย

คำหลัก : šalies Dėl Savo

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

... ... ณเล นด มาก
Mačiau tris jūsų filmus.
.
C
ธ. .
Gruodžio
ม . .
Kovo
ม. .
Sausio
พ. .
Gegužės
พ. .
Geg
.อ
Krisas
ว.
Viljamas
.นข งข ง
Hickory dickory dock.
! ไอ แก ต ญหากล บ
Šlykštūs seni šūdžiai.
ของ ธ. .
gruodžio
ม. . February
SausioFebruary
ม . . April
KovoApril
ก. . August
LieposAugust
ส. . September
RugpjūčioSeptember
ต. . November
SpalioNovember
ของ ม . .
kovo
lol ม นจะเป นหน ง
lol tai būtų viena c teisė teisėjas, aš prisimenu, ką nors apie tai, kad
ว. ผมอยากสร างก งห นลมร บ
Viljamas Norėjau pastatyti vėjo jėgainę.
.อ ก งห นลมเหรอ?
Krisas Vėjo jėgainę?
ว. ใช ร บ
Viljamas Taip.
ว. ใช แล วร บ
Viljamas Taip.
.อ แล วย งไงร บ?
Krisas Kas nutiko?
ว. ร บ
Viljamas Taip.
.อ แล ว ณสร างม นจากอะไรร บ?
Krisas Ir iš ko tu ją padarei?
.อ โอเ
Krisas Supratau.
.อ แล วสร างก งห นลมน ข นจากอะไรร บ?
Krisas Ir iš ko tu padarei jėgainę?
.อ ไฟฟ าขนาดไหน?
Krisas Kiek elektros generuoja?
.อ โอ โห
Krisas Oho.
ว. อ ม
Viljamas Hm...
.อ ใหญ แ ไหน?
Krisas Kokio dydžio?
ว. ใช ร บ
Viljamas Čia, TED konferencijoje, apie tai pasakoji tikėdamasis, kad atsiras žmonių, kurie kažkaip tau galės pagelbėti realizuoti savo svajonę?
.อ แล วพอมา ดถ งช ว ตในอนาตข างหน า
Krisas
ว. ขอบร บ
Viljamas Ačiū jums.