แปลของ "อาคาร" ภาษาฟินแลนด์:


  พจนานุกรม ไทย-ฟินแลนด์

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

อาคาร
Rakennus.
ภ ม ประเทศ, อาคาร ท กอย าง
Pinnanmuodot, rakennukset, kaikki.
น อาจเป นท ด น อาคาร และเคร องจ กรท ผมพ ดถ ง
Tämä on lajin että maa ja rakennukset ja laitteet että en puhuin.
ท อปส ซ ของต นไม ท อย ด านล างประต สแลม, แบ งบานหน าต างหน าต าง, ท งหมดพร อมด านหน าของ อาคาร
latvat puiden alla, slam ovet, Riko ikkuna ruudut, koko ajan edessä rakennus.
อาคาร ย านท อย ช วงต ก ไปหาคนท โทรแจ ง
Rakennukseen, lähialueelle, kortteliin ja lopulta itse soittajaan.
อาคาร 45 แบรนด อาหารใหม น นหมายความว าเม อค ณใส พวกเขาร วมก น ก บท กกล องโทรทรรศน ว ทย
Kuten näette, rakennamme 45 uutta antennia.
อาคาร เจ.เอ ดการ ฮ เวอร สำน กงาน FBI
j. Edgar Hoover rakennus, FBI.
อพยพผ คนออกจาก Nฝ ายด แลร กษาอาคาร อาคาร NAGAMICHI ช นท 51
NAGAMICHI RAKENNUS, 51.
สมม ต แค ว าเราตกลงว า น ค อม ลค า ของท ด น หร อส ทธ บ ตร หร อล ขส ทธ และเง นสด อาคาร และท กอย างท เหล อ
Mutta sanotaan nyt olemme samaa mieltä, että tämä on kuinka paljon niiden maansa, ja patenttiensa ja tekijänoikeuksiensa ja niiden käteisvarat, ja niiden rakennuksensa ja kaikki muu joka heillä on , sen arvoltaan.