แปลของ "ปลอดภ ย" ภาษาบัลแกเรีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ม . .
Юни
ก. .
Септ
พ. .
Ноем
ค ณพ ดอ างเง
Да! Това си казал?
ม . . July
юниJuly
ก. . October
сепOctober
พ. . December
ноеDecember
'Susie Tomlinson... ...
Сузи Томлинсън, усмихни...
ค ณส งต..งานเข นมาให ผม
Нали ми изпрати работите си, за да ги прочета.
เม. . May short
апрMay short
เม. . May short
АпрMay short
บทท 4 การร กษาหา
ГЛАВА 4 отсъства ЛЕЧЕНИЕ
แต เขาไม ได พ ดว าง นหรอก เขาพ ดออกจะช ดว า ม น
С изключение на един хубав ОМД, овнешко с маруля и домат, където овнешкото е тънко и крехко, а доматът е узрял.
อ..ร เร องกล ว
Лари, днес е много важен ден. Нервен ли си?
พอทาง โรปอน ม ต ทางอ..จะอมให ทำการทดสอบ
Щом получим одобрение от Европа,
.ห. อ าห วง บ กมาม าจ ดให ไว ใจได
Не бойте се. Голямата Мама е в играта.
ก..'05 ไม ม ช อง
Лени Пепъридж.
ท จร งค อ อ.. ค ะ
FDA, всъщност.
ของ ม . . of July
през юниof July
ของ ก. . of October
през септемвриof October
ของ พ. . of December
през ноемвриof December
ด อกเตอร เฮซ เร อง อ..ขอให โชคด นะ
Кръв и урина. Др Хес, успех с Министерство на здравеопазването.
เราเก บสะสมเอ กซ เพกเทนเผ อเวลา อ..อน ม ต ให คล น กทดลอง
Това е всичко. Ще съхраняваме Експектана докато не ни разрешат да правим опити.
ล นดอนขอเป นห นส วนด ว พวกเขาจะช วหน นเร อง อ.. อเล กซ นาโอเคไหม
От Линдон ще ни помогнат чрез университета.
พวกเราไม ได พบก นเลต งแต ว นท 26 พ.. ตอนท เราเต นรำด วก นท เนเธอร ฟ ลด
Не сме се срещали от 26ти ноември, когато всички танцувахме в Недърфийлд.
ท กคนเปล นไป เด อน ม .. เขาถ กส งไปต างประเทศ
През юни той замина в Европа.
ส.ป.ม..ห.
Да.
ของ เม. . of May short
през априлof May short
ก. . Ethiopian weekday 2 ShortDayName
сепEthiopian weekday 2 ShortDayName
แล วเราหารด ว 6 เพราะเราเร งส บเปล นได 6 ว ธ ในแต ละกล ม
И след това разделяме на 6, защото получаваме 6 пермутации за всяка една комбинация.
เราทดลองาไม ได ถ า อ..ไม อน ม ต เราก ไม ต องบอกพวกน นส
Не можем да правим изпитания без разрешението на Министерство на здравеопазването.
ของ ก. . Coptic month 12 LongNamePossessive
през септемвриCoptic month 12 LongNamePossessive
ของ ก. . Ethiopian month 11 ShortNamePossessive
през септемвриEthiopian month 11 ShortNamePossessive
ของ ก. . Ethiopian month 11 LongNamePossessive
през септемвриEthiopian month 11 LongNamePossessive
เอาล ะ เราจะเร งเวลามาจน 25 ม ..1950 ในเกาหล เหน อ
Сега превъртаме напред до 25 Юни 1950.
ว นท 2 พ.. อ กแค 3 อาท ต เองนะ
До втори ноември остават само три седмици.
และ งขาดไปเก อบ 8 หม นล าน ของป งบประมาณน ท จะหมดใน 30 ก..
Очакваме бюджетен дефицит от 80 милиарда долара до 30 септември тази година.
และคนตาบอดก บคนตาด น น อมไม เหม อนก น
Не са равни слепият и зрящият ,
ของ เม. . Indian National month 10 ShortNamePossessive
през априлIndian National month 10 ShortNamePossessive
ฮ ลล Brister แต ถ กฆ าตาในความาวต งแต ออกโดต นสน pitch, กเว นตอไม ก ท เก าแก งคงรากป า ห นของต นไม หลาหม บ านตระหน
Hill brister, но беше отдавна убити от терена борове, с изключение на няколко пънове, чиито стари корени представят все още на свобода запаси от много пестеливи дърво село.
จะส งเคร องแรกมาให ท นท ท ผล ตเสร จเด อน ก.. ฉ นต องได เด อน ก.ค. เธอต องทำให ได
Никога не съм говорил лично със собственика на хотела.
โอ ผ คล มกา เอ !
О , ти , който се загръщаш ,
โอ ช ว ตท สงบแน นเอ
О , душа успокоена ,
อน ญาต ให ใส หมวกก นหนาว ในช วงเด อน พ.. ถ ง ก.พ. เท าน น และต องเก บไว ในล อกเกอร
Само зимните шапки ще бъдат разрешени между Ноември... и Февруари, и трябва да ги държите в шкафчетата си.
โอ บรรดาผ ศร ทธาเอ ! จงรำล กถ งอ ลลอฮ โดการรำล กอ างมากมา
О , вярващи , често споменавайте Аллах !