แปลของ "ล อมรอบ" ภาษาบอสเนีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ป..
P.S.
ป..
P. S.
.. แะเม อก ค ณกำ งพ ดว า?
Govorila si?
ขอบค ณ วงหน า ป..
Hvala unaprijed.
.. แ วก นาท ต อมา ได ย นเส ยงทะเาะ
I možda minutu kasnije sam čuo raspravu.
ค ณอย ก บนางแบบก ฬา ค ณเป ยนได ไหม?
L, ti si na sportster modelu. Možete da se zamenite?
ป.. เง นท อย ในซองน ได มาจากสเตซ
PS. Novac u ovoj koverti je od Staceya.
บอ ส ใช ม ม ต ว สะกด
Bojles.
ป.. ฉ นค ดว าค ณคงไม ได อย ในป 1997 หรอก
Ne misliš valjda ozbiljno da šalješ pisma iz 1997, zar ne?
ป.. ขณะน เป นป 1998 จร งๆ
P.S. Ja zaista živim u 1998 godini. Kim Eun Joo.
อ อ ป.. ฉ นหอกค ณ ร ไว ด วย
Oh, i varala sam te.