แปลของ "ท ต" ภาษาบอสเนีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

...
T!
ร...ป (เร ว ส ดเ จะเป นได )
Čim prije bude moguće.
... โ บร
I... oprosti, Britta.
ม การย ง อส างด านป กฝ ง .. และสามารถควบค มสถานการณ ได แล ว จากแหล งข าวของ FBI
Vlasti sada kontroliraju zapadno krilo, a mi očekujemo riječ iz FBIa o stanju taoca.
เขาอย ในล ฟ ขนของด าน .อ. หย ดเขาให ได
Zapadno teretno dizalo. Morate ga zaustaviti.
ไปซะก อน ผมจะเร ยก .ม. ด กว า
Bolje idi dok nisam pozvao graničnu policiju.
ผมค ยก บพวกส อให เองนะ ส..อ.
Ja ću se pozabaviti tiskom, naredniče.
น ผ ชายว ยกลางคน เม อเด อน .ค.
Evo muškarca srednjih godina iz oktobra...
ำ ไม ค ณไม ...
Obecala sam prijateljici.
ร..ด เธ อร เด นจ เล อร ฝ งบ นราชนาว สหร ฐ
Ime. Poručnik mornarice Dieter Dengler, U.S.S.
พอเถอะ เร ยก .ม.มาจ บยายน ไปซะ
Sad cu da zovem policiju!
ช นไม สนว าแกหร อ ไอ พวก .ม. เด กป ญญาน มของแกจะค ดย งไง
Ma šta mislili ti i tvoji imigranti mislili.
พ .บ .เร ยกพบค ณด.ด..ส.
Nisam sigurna.
ไม ม เขาไม ได บอกว า บ เขากล าวว า ชก ม ความแ างเป น
Ne, nije rekao ošamario . Rekao je udario . Ima razlike.
ส..อ.แอ งแจล หว ดด ขอค ยก นหน อยได ไหม
Naredniče Angel, bok. Može kratko?
กล าวก ค อ ส..อ.ง เง า ก บพลำรวจไม ได เร อง
S narednikom Nikolicom Anusom i policajcem Franjom Bjeloguzom.
หมายความว าเธออาจ แอบำงาน ไม ง นจะโดน .ม.ส งกล บ
Što znaci da verovatno radi sa puno svežih useljenika.
เรา วงให แคบลง จนได เป าหมาย 12 แห งแถบชายฝ งด าน .อ.
Mi smo suzili popis na 12 ciljeva duž istočnu obalu.
โดโร า พอ เธอำอะไรหน ะ ว..ว.?
Dorota, dosta. Kako ste Vas dvoje inace?
ำ ไมฉ นถ ง ย งไม ได บอก ค ณ
Pozovi Dzejsona. Sindi, Adam trazi Dzejsona.