แปลของ "ข าวรอบโลก" ภาษาบอสเนีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

B
..
Rally?
.
B
ผม ...
Žao mi je.
.. อโทษจร งๆฮะ ผมไม ได ต งใจท จะ
Oh, meni je, jako, jako žao.
ผมเห นบ กมาม า นรถแท กซ ออกไป ผม.ภ.
Samo sto sam vidio Veliku Mamu... Kako ulazi u taksi, i sada idem sa V.P.
.. อ.. โทดด นะ
A ja mislio zbog mene.
โอเค ถ าป ญหาอย ตรงน ม นก แก ง ายกว ามาก เพราะ ก. เราทำให ม นง ายได และ . บางท เราจะสามารถ
Dakle, ako je to problem, to je mnogo lakše jer, A, možemo proces pojednostaviti, i, B, možda možemo dati ljudima razlog da djeluju danas, radije nego sutra.