แปลของ "ซาลาม " ภาษานอร์เวย์:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ดาร เอส ซาลาม
Dar Es Salaam
เอาละ สงบใจไว ทำความสะอาดว นอาท ตย ของเจ าเส ยใหม ซาลาม
Utmerket.