แปลของ "ควาย" ภาษานอร์เวย์:


  พจนานุกรม ไทย-นอร์เวย์

คำหลัก : Bestemoren Troll Dust Faen

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ควาย มาลองพน นก นก อน
Gi faen.