แปลของ "ท น าอ ศจรรย ใจ" ภาษาตุรกี:


  พจนานุกรม ไทย-ตุรกี

คำหลัก : Kalbim Kalbimde Aklında Kalbinde Kalbini

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

...
T!
ค ณ .
Bay Todd.
.
h
สำหร บผ ไม เคยเจร ญ าแปลก ใจ
Şaşırmaktan asla yılmayanlar için.
เด .. างซ ายม อ
Şu tarafta solda.
ายค อ ... . เวดา?
Sen... melek misin?
ด เหม อโชคจะเข าข างค ณใ ส ด ค ณ .
Sonunda kader yüzüne gülüyor galiba, Bay T.
ค ณ . ค ณคงไม !
Bay T., bunu yapmış olamazsın!
ค ณ . ฟ งอย ร เปล า
Bay T., beni dinliyor musunuz?
ค ณ . ถามอะไรห อยส
Bay T., sana bir soru sorayım mı?
. ส.
Byn.
... ไม ไม ใช ส กห อย
O.. o yüzden değil
ปฏ บ ต ก บฉ เหม อ ค ณได ค ก อ?
Treat me like you did the night before
ค อฉ ไม ฉลาดด ง ก อ? ?
Was l so unwise, on the night before?
เช เด ยวก บเม อค ก อ?
Like the night before
14.38 .
16 38'de
20
8 20.
อ..?
O nedir?
45 .
Saat kaçta olmuş?
00 ำไมไม เวลา 8 30
Niçin 8 30 değil?
ถ ง 08.00 . ออก 12.05.
Torino'ya dün için gidiş dönüş bileti bulduk, 08 00 gidiş, 12 05 dönüş.
()พระวจะของพระองค เป โคมสำหร บเ าของข าพระองค และเป ความสว างแก มรรคาของข าพระองค
Sözün adımlarım için çıra, Yolum için ışıktır.
ค ณก บฉ ค ณ . เราจะอย ก ตามลำพ ง...
Siz ve ben Bay T., ikimiz, baş başa.
ไม ไม หรอก แค ของขว ญจากค ณ .
Bu bana Bay T.'nin doğum günümde verdiği bir hediye.
ใจ โลกเก ยวก บการวาง ม มจะไปสวรรค หร อตกปลา?
Cennete gitmek veya bir balıkçı mı?
ข า เข า ใจ
Benim hayatım burada Lady Bradley. İğrenç iş.
หาย.. ใจ หาย..
Nefes alamıyorum.
ฟ. ผมหลงไหลยาพาหางเล อกมาตลอด
FN Alternatif araçlara karşı her zaman bir tutkum vardı.
ฟ. ผมย งสใจส งประด ษฐ ตรายด วย
Tehlikeli icatlarla da her zaman ilgiliydim.
ฟ. และผมำเอาความชอบเหล า
Ve buları, bu tutku ve alternatif enerjiyi bir araya getirdim.
ฟ. ช วยเอาล กของเราออกมาอวดห อยคร บ
FN Bebeğimizi buraya getirebilir misin?
ป า ก ปต ย งไม ได มองข ไป โยาห แต ค ตอก อ
Bugüne kadar meşgul Kaptan, adam şimdi önce standları rağmen, Jonah baktı yoktu
อ ะงงง .. ะ...
Şey...Bu....
00 . ความช ดเจ
11 00 Kararlılık
เราได กล าวคำอำลาของเราใ ก อ?
We said our goodbyes, on the night before
ความร กอย ใดวงตาของค ณใ ก อ?
Love was in your eyes, on the night before
ปฏ บ ต ก บฉ เหม อ ค ณได ค ก อ? ใช
Treat me like you did the night before
.. าย พ ดฝร งเศสได หรอ
Fransızca biliyor musun?
แล วม เซอร ไพรส ตอ 18.15 .
Sonra sürpriz.
และไเปเวลา 9.30 .
Bazı zamanlar. Piç herif.
. ำศ กด ส ะ ออกไปเด ยว
Bu kutsama suyu! Git artık!
15 รกล บหาผมด วยถ าค ณถ งบ าแล ว
Saat, 7 15. Eve geldiğinde ara.
.ส.บ งล ย
Bayan Bingley.
เธอเข าไป ตอ 18.05 .
Oraya saat 18 05'de girmiş.
แปลว าเธออย จถ ง 19.11 .
Saat 19 11'e kadar buradaydı demek.