แปลของ "ทางโลก" ภาษาตุรกี:


  พจนานุกรม ไทย-ตุรกี

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ฉ นต องการให ค ณจ ด เสาอากาศ แออ 35 ทางโลก
AE35 antenini Dünyaya yöneltmeni istiyorum.