แปลของ "ไม ได พ ส จน " ภาษาชาวอินโดนีเซีย:


  พจนานุกรม ไทย-ชาวอินโดนีเซีย

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ไม ไม
Tidak.
ใครบางคนจามเม อบ น ได
Seseorang bersin di tangga.
ไม !
Tidak!
ไม
Mai.
ไม
Mai.
ไม
Mai.
ไม
Tak ada dendam.
ไม
Tidak juga.
ไม ไม ไม
Tidak!
.
AgrIndian National month 10 ShortName
.
Rab
ได แตท กคร งท นายบอกให ไปบอก
Oke?
อ า ไม
Ah, Mai.
อ ะ ไม!
Ah, Mai!
ไม,ฟ งนะ
Mai, aku ingin memberitahumu sesuatu.
ไม นายเปน
Aku?
ไม ๆๆๆๆ
Jangan, jangan!
ผมามารถบอกได ..ไม
Apa? Karena aku tidak tahu.
ไม ขาวด อะไรคร บ
Tidak, apa kabar baiknya, Dokter?
ไม ผมไมฆาค ณหรอก
Aku tak akan membunuhmu.
.
Sab
แต ว า ศ.ล กฮอร นย นด เต มท ท จะร บน กเร ยน ..บ..ท ได เก นความคาดหมาย
Bagaimanapun, Professor Slughorn akan sangat senang menerima murid N.E.W.T. dengan nilai Exceeds Expectations .
ฉ นเคยบอกว าเธอต องได ว..ร.. ด เย ยม ในว ชาแปลงร าง
Oh, ya benar dulunya, tapi bukannya anda meminta aku dapat nilai 'Outstanding' di 'O.W.L.'ku
. Thursday
RabThursday
. ค.
Mei
..ร เซ ยจอมเป ดโปง ตำหน การคอร ร ปช น
PM Lantang Rusia Yg Menentang Korupsi
เขายากจน จน จน แล วก จน...
Dia adalah sampah, sampah, sampah ...
ฉ น แขนเหล ก ไม
Ku dengar pendekar hebat telah datang.
ไม คลาก เขาร กค ณนะ.
Ini rumahmu.
ค ณต องการท จะเห นท กอย างในป 1989 ไม
Kamu ingin melihat semua dari tahun 1989.
โอ ไม อะเลเค
Oh tidak. Alakay.
โห ไม เคร องำอางอะไรเยอะแยะเน ย
Whaa, Mai, untuk apa semua kosmetik ini?
อ ะ ไม โทรศ ท ด งร เปล า?
Oh? Mai. Telponmu bunyi ya?
ไม ฉ นไปห องน ำนะ อ ม
Mai, aku mau ke kamar kecil.
ไม ผมหมายถ ง ค ณ..
Terima kasih.
โอ ระเจา ไม!
Ya, Tuhan, tidak!
ไดโปรด ระเจา ไม
Aku mohon, Tuhan, tidak.
. Sunday
SabSunday
... คนเลยเหรอคร บ?
Ada yang keempat?
ชาร ลเหรอ? ..
Shales?
ฉ นม เบอร ..ปว ณานะ เด ยวโทรฟ องเลย
Kamu harus tahu aku punya speed dial Al Sharpton. Mmhmm.
ก. . March
FebMarch
. ย. December
NovDecember
เขาจะไม ทำให ฉ นม เจ าาวน กนาน ผม ยว าท ร บเร งน ท ฉ นต อง .
Dia tidak akan membuat saya ada pengantin menyenangkan. Aku heran terburu buru ini, bahwa saya harus menikah
ตกลง ทธ ป .ศ.
Ok, allright.