แปลของ "อเมร ก น" ภาษาชาวอินโดนีเซีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

.
A
ายม .ม.จ..
Kau BFAB. Apa itu BFAB?
อะไรค อ .ม.จ.. ดมาจาล องเส ยง
Born From a Boom Box . (Terlahir dari Boom Box)
.. แเป ใคร
Si...siapa kau?
ทวารห !
Keparat!
snffng
Sniffing
Hurley stranng
Hurley tegang
. ส ลเง โด เซ ยร เป ยห (IDR)
A. Indonesia Rupiah (IDR)
. พ. March
FebMarch
. ค. August
JulAugust
. ย. October
SepOctober
ของ . ย.
Sep
. ย. March
SepMarch
. ม ข อด ตาม ม ข อเส ยตาม
Prosedur A keuntungannya ini, resikonya ini.
เธอโดข อ .13
Dia melanggar peraturan nomor 13.
บ.. ชอบห งส อเรา
Editor mencintai buku!
coughng
Batuk
ม ว ท ไมคอยด เหม อ แหละ คงเป
Maksudku, cukup normal jika dibandingkan dengan pasien lainnya. Aku punya masa lalu yang kelam seperti yang lainnya.
ม คร บ ทำไมหร อ
Kenapa itu jadi hal yang penting?
... ไม ไม ใช ส อย
Tid..Bukan begitu!
14.38 .
Kami terima laporan inspektur Lau
อ..?
PI? Apa itu?
14 .
Kenapa?
ฉ ... .
Aku
12.00 . แล ว 10.00 .
12 00 dan 10 00.
โชคด ท ผมสามารถตอบ . ได และผมสามารถพ ดได เต มปาถ งแม ว าต วแทประ ผมำล งฟ งอย
Untungnya, saya bisa menjawab A, dan saya jujur, siapa tahu agen asuransi saya ada di sini.
ของป งบประมาณ ท จะหมดใ 30 .ย.
...untuk tahun buku yang akan berakhir 30 September.
พว บ..จะเอาต วเล อ
Redaksi membawakan pilihan, dan Miranda yang memilih.
ผมม.. อยา .. ตายย...
Aku mau mati sebelum dia kembali.
OK, that's t.
Oke, itu saja.
Gotta Feelng
Aku Harus Merasakan
Flo Rda featurng Nelly Furtado
FloRidafeaturingNellyFurtado
ถ ง 08.00 . ออ 12.05.
Tiba 8.00, berangkat 12.05.
เจ าหม ต ว ว ายตรงไปท แมว ำ แมว ำเครา ขาด 800 ปอด (360 ..) จ บแมว ำ แล ว ว ายเอาล บมา
Dan beruang ini berenang ke anjing laut itu anjing laut berjenggot seberat 800 pon meraihnya, berenang kembali dan memakannya.
หล งจา อ มมาอาจจะม เ อแมว ำประมาณ 200 ปอด (90 ..) ใท อง ม อาจจะเค ยวเอ องจาด า งของปา
Dan ketika dia makan, dia sangat kekenyangan dia mungkin memakan sekitar 200 pon daging di perutnya dan ketika dia memakan dengan menggunakan satu sisi mulutnya, dia memuntahkan dengan sisi mulutnya yang lain.
And that's just how l lke t.
Dan itu hanya bagaimana aku menyukainya.
You gunea pgs pack more courage and heart nto those teensy lttle frames มาว าเจ าห าท คไหท ผมเคยเจอ
pakkelincipercobaanAndalebihkeberaniandan hati menjadi orangorang kecil amat kecil frame daripadaagenyangpernahsaya lihat.
ฟ. ผมหลงไหลยาพาหะทางเล อมาตลอด
FN saya selalu mempunyai minat untuk kendaraan alternatif.
ฟ. ผมย งสใจใส งประด ษฐ ท อ ตรายด วย
FN Dan saya juga selalu tertarik pada penemuan penemuan yang berbahaya.
ฟ. และผมำเอาความชอบเหล า
FN Dan saya membawa itu semua, bersama dengan minat terhadap energi alternatif.
ฟ. ช วยเอาล ของเราออมาอวดห อยคร บ
FN Dapat Anda bawa keluar bayi kami?
ป า ปต ย งไม ได มองข ไปท โยาห แต คท ตอ
Sejauh Kapten sibuk tidak mendongak Yunus, meskipun orang sekarang berdiri di hadapan
อ ะงงง .. ะ...
Itu..
ตอ 00.10 .
Waktunya adalah pukul 12.10.
ไม ม ใครเห เขาตอ 23.30 .
Tidak ada tetangganya yang melihat dia keluar dari rumah.