แปลของ "บรรยากาศ" ภาษาชาวอินโดนีเซีย:


  พจนานุกรม ไทย-ชาวอินโดนีเซีย

คำหลัก : Atmosfer Atmosfir Suasana Bumi

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

แถ เขา สามารถ ด งพล งจาก บรรยากาศ
Mereka juga dianggap memiliki kekuatan atas atmosfir.