แปลของ "อเมซอน" ภาษาสโลเวเนีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ผมไปแอนตาร คต ก ไปข วโลกใต ข วโลกเหน อ อเมซอน
Šel sem na Antarktiko, južni pol, severni pol, Amazonko.