แปลของ "ค ณต องการเพ มเต มหร อไม " ภาษาสโลเวเนีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ธ. .
dec
ม . .
Par
ม. .
Pan
พ. .
maj
ม . .
mar
ม. .
jan.
ม . .
mar.
ก. .
jul.
ส. .
avg.
ต. .
okt.
ธ. .
dec.
.อ
CA
ว.
WK
'ะ
Tako je.
... ณพ อะ...
Hej!
ของ ธ. .
dec
ม. . February
janFebruary
ม . . April
marApril
ก. . August
julAugust
ส. . September
avgSeptember
ต. . November
oktNovember
ของ ม . .
mar
lol ม นจะเป นหน ง
lol da bi bilo 1 c
อา ..ร บ
Ah...n...ne.
ว. ผมอยากสร างก งห นลมร บ
WK Hotel sem narediti mlin na veter.
.อ ก งห นลมเหรอ?
CA Mlin na veter?
ว. ใช ร บ
WK Ja.
ว. ใช แล วร บ
WK Ja.
.อ แล วย งไงร บ?
CA Kaj se je zgodilo?
ว. ร บ
WK Ja.
.อ แล ว ณสร างม นจากอะไรร บ?
CA Iz česa ste ga naredili?
.อ โอเ
CA Ok.
.อ แล วสร างก งห นลมน ข นจากอะไรร บ?
CA Iz česa ste naredili mlin na veter?
.อ ไฟฟ าขนาดไหน?
CA Koliko električne energije?
.อ โอ โห
CA Krasno.