แปลของ "ม เลศน ย" ภาษาจีน:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ส.ป...ห.
...
笑...
!
知道 你昨晚說了好多遍了 不過說到底 你只是個牙醫而已
.. .. ..
不 不 不 挪威海王 是北欧那边的发音
..
快来啊!
.
这样的设定啦
. .
六月
ก. .
九月
พ. .
十一月
ค ณพ ดอ างเง
你就那么说 他们就放过你了
แต หน เก ดเด อนพ..
我十一月生的
ทางาวโฟก สเท บเท ากล องระบบ 35 . .
35mm 相等焦距
เราต องเข าไปข างใน
他们是披着羊皮的狼
. . SpinBox parameter unit
毫米Double numbers. SpinBox parameter unit
. ค.
PanCoptic month 11 ShortName
. ค.
正月
หก .
早上六点
.. ไ !
不 cHFFFFFF 3cH111111 4cH111111 No!
เธอเร นท .
啊 设定?
... ไ !
別走
. . July
六月July
ก. . October
九月October
พ. . December
十一月December
ของ เ. .
of AgrIndian National month 10 ShortNamePossessive
ของ ก. .
SenEthiopian month 11 ShortNamePossessive
ของ ก. .
SeneEthiopian month 11 LongNamePossessive
ก. . March
SegEthiopian weekday 2 ShortDayName
ค ณส งต..งานเข าให ผ
你不是寄了一些文章给我吗 记得不 是的
ช างเห อน.. ... คกลางเหล อเก นนะ
我的天哪
9 ..ก บ .45เอซ พ
九毫米
ค ณท งค กำหนดแต งงานว นท 6 .. เจ าสาวอ กคนจะแต งในว นท 27 ..
你俩的婚礼定在6月6号 另1对订到27号
. ค. February
一月February
เราเค ห องเด วก นตอน .3
是啊 国三我跟他同校
Hirose Aki .
二年三班 广濑亚纪
ก อนท เขาจะตา! ... ไ !
在它临死之前!
พวกเขาด งนาไปเล น .ฟลอร ดาได ไง
他们怎么让你进佛罗里达州队的 他们把我招进去的
เพ งจบจาก .นอร ธเวสเท ร น
刚从西北大学毕业
แรนด าเล อนการซ กซ อ เร วข นคร งช..
马琳达提前半小时开始了选拔
ฉ นอาจจะเร กนาคร งเด วในหน งอาท ต หร อท กๆหน งช.
fs16 1cHFF8080 一周一次 或一小时一次
ล กอ . ต นแล วนะ
你现在已经上中学了
ตอนพ ออ . ต นพ อก ด แล ว
你爸爸上中学的时候...
ช น . ปลา
高中?
ตอน งเร .ต นอ
当我在中学的时候.
พรรคพวกอ ใน ต..
所以有很多造枪的英国人 来到了美国
ท น นถ งจบแค .ปลาก หาหญ งได นะเฟ
这样可以把到不少高中妹