แปลของ "พระราชบ ญญ ต แก ไขเพ มเต ม" ภาษาจีน:


  พจนานุกรม ไทย-ชาวจีน

คำหลัก : 想要 玛格丽 小姐 以为

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

พรรคพวกอย ใน ..
所以有很多造枪的英国人 来到了美国
เร ยก ..าจ บยายน ไปซะท
快点啦
ค ณซาลวาโเร .. องส ภาษณ พวกเรา
萨瓦托雷 我并不爱你
ใครวะไอ .. น นน ะ ข โ ช บหาย
如果这些儿子中 谁又恰好是个神枪手 你想的这都是什么 狗屁东西
ช นไ สนว าแกหร อ ไอ พวก .. เด กป ญญาน ของแกจะค ดย งไง
可不是你和你办公室那帮打工仔 能够左右的
กองท พของโจรส ดเห ยจากท ว ..
即使是人渣组成的军队 也能羞辱西部的脸面
แก แก ไอ ห วขวด
你...
ฟ งนะ แก... แก
只是不想回家
แก...
她飞了 她在哪里
แก!
你这个坏东西!
แก
过来
แก..
给我打一针
แก...
...还有你宝贝女儿
แก.
แก
แก...
แก!
干杯, Linguini! 大厨! Linguini大厨! 你一夜成名,但你还没有正式培训过.
แก...
你和你的老鼠朋友们全都给我滚蛋
แก!
是你
แก...
你... 哦!
แก..
还是个学生
แก !
是你
แก
我不知道
แก
不!
แก... ..
你...
แก..
你... ...
แก...
她有没有...
แก
是你!
.. .. ..
不 不 不 挪威海王 是北欧那边的发音
..
快来啊!
.
这样的设定啦
อะไรนะ แก อวดด ย งไง แก...
你个傲慢无礼的小... ... 教授
ไอ โง คนไหนกล าาหย ดฉ น แก,แก,หร อแก?
你们中哪个白痴想要阻止我 你 你
แก... . แก ไอโรคจ ไอช ว!
你个变态狂 操你妈
ทางยาวโฟก สเท ยบเท ากล องระบบ 35 . .
35mm 相等焦距
เรา องเข าไปข างใน
他们是披着羊皮的狼
. ค.
十月
แก สารเลว
你个庸俗大便
แก ไอ ดท เรศ
你这个可悲的脂粉男
แก หลบไป
让开
แก ไอ ทรยศ
你是叛徒
เฮ แก!
你!
แก ไอ สารเลว
你他妈的!
แก เฮนร กก บพ อนอนในน
你 亨瑞和爸爸睡这里
ทำไแกถ งข งช น... แก
你為什麼囚禁我